Výzva „Pomozte nám pomáhat v čase koronaviru – cílená pomoc přeživším nacismu“

Vážení přátelé a příznivci Živé paměti,

obracíme se na Vás s prosbou o podporu našich klientů – přeživších obětí nacismu. Naši klienti jsou starší senioři 85+ a v současné době patří mezi nejzranitelnější skupinu, která potřebuje naší pomoc.

V rámci rozpočtů stávajících projektů bohužel nemáme finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, neboť při koncipování projektů a jejich rozpočtů v předchozích letech nikdo nemohl předjímat vypuknutí světové koronavirové pandemie.

Přitom důsledné používání osobních ochranných pomůcek a zvýšená osobní hygiena, stejně jako četnější úklid domácností za použití desinfekčních prostředků, spolu s rázným omezením pohybu mimo místo bydliště a omezení sociálních kontaktů na nezbytné minimum je základem prevence šíření koronavirové nákazy.

Prosíme Váš všechny, kterým záleží na tom, abychom společně ochránili přeživší nacismu – nejstarší a nejzranitelnější skupinu mezi seniory – o jakoukoliv materiální a finanční pomoc. Uvítáme dodávky kvalitně ušitých textilních roušek, jednorázových roušek a rukavic, desinfekční gely a mýdla na ruce, papírové jednorázové kapesníky a úklidové prostředky. Tyto budou neprodleně distribuovány poštou do domácností přeživších dle našich aktualizovaných databází přeživších.

Budeme Vám velice vděční, když tyto prostředky odešlete na adresu Živá paměť, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, odkud je budeme distribuovat klientům po celé ČR!

Finanční pomoc prosím směřujte na níže uvedený účet. Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru formou darovací smlouvy, abyste jej mohli použít pro účely snížení daňového základu.

Číslo bankovního účtu pro zasílání finančních příspěvků: 2500783493/2010

Veškeré přijaté příspěvky budou použity striktně na nákup ochranných a úklidových prostředků a prostředků osobní hygieny a jejich distribuci mezi přeživší.

ZA VEŠKEROU MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ POMOC VÁM PŘEDEM VELICE DĚKUJEME!

PhDr. Darina Sedláčková (zakladatelka a předsedkyně správní rady) a Mgr. Pavel Voves (ředitel)