Putovní a online výstava „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“

Výstava pro veřejnost

Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených

Putovní výstava „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“ a související tematické besedy u kulatého stolu si kladou za cíl seznámit veřejnost prostřednictvím životních příběhů 11 přeživších obětí nacismu s různými formami nacistické perzekuce a zejména upozornit veřejnost na aktuální životní situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice.

Cílenou informační kampaní, jež provází putovní výstavu „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“, a tematickými besedami u kulatého stolu chceme přispět ke zlepšení pozitivního obrazu seniorů, zejména přeživších obětí nacistické perzekuce, a zlepšení podvědomí veřejnosti o aktuální životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů.

Naší snahou je veřejnost povzbudit k tomu, aby se v rámci možností více zapojila do péče o tuto skupinu nejstarších seniorů, např. prostřednictvím dobrovolnictví.

Termíny výstavy

7. 9. – 22. 10. 2021  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Hradecká 1250/2, Hradec Králové 3

  • V pondělí 6. 9. 2021 od 17:00 Slavnostní vernisáž
    Galerie Dokola ve 4. NP.
  • Ve středu 15. 9. 2021 od 17:00 Beseda u kulatého stolu
    Téma: Aktuální životní situace obětí nacismu v ČR
    Konferenční sál v 5. NP

Otevřeno:
pondělí, úterý   9:00 – 19:00
středa                 11:00 – 21:00
čtvrtek, pátek   9:00 – 19:00
sobota                9:00 – 12:00
neděle                zavřeno

VSTUP ZDARMA

Výstava se koná s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Od roku 2020 je výstava také přístupná v online verzi na www.pamettvare.cz

Přednášky pro veřejnost

Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených

Výstava a související tematické besedy u kulatého stolu si kladou za cíl seznámit veřejnost prostřednictvím životních příběhů 11 přeživších obětí nacismu s různými formami nacistické perzekuce a zejména upozornit na aktuální životní situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice. 

Blažena Dobrovolská
Jarmila Páleníková
Jiljí Prokeš
Jindřiška Rausová
Jiřina Petráčková
Karel Jakeš
Libuše Audrlická
Stanislava Zvěřinová
Vladimír Dobiáš
Vlastimil Šesták
Vojmír Srdečný

Fotogalerie z vernisáží výstav

Fotogalerie