Putovní a online výstava „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“

Výstava pro veřejnost

Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených

Putovní výstava „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“ a související tematické besedy u kulatého stolu si kladou za cíl seznámit veřejnost prostřednictvím životních příběhů 11 přeživších obětí nacismu s různými formami nacistické perzekuce a zejména upozornit veřejnost na aktuální životní situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice.

Cílenou informační kampaní, jež provází putovní výstavu „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“, a tematickými besedami u kulatého stolu chceme přispět ke zlepšení pozitivního obrazu seniorů, zejména přeživších obětí nacistické perzekuce, a zlepšení podvědomí veřejnosti o aktuální životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů.

Naší snahou je veřejnost povzbudit k tomu, aby se v rámci možností více zapojila do péče o tuto skupinu nejstarších seniorů, např. prostřednictvím dobrovolnictví.

Výstava se koná s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

VSTUP ZDARMA

Od roku 2020 je výstava také přístupná v online verzi na www.pamettvare.cz

Akce pro veřejnost

Termíny výstavy 2022

2. 8. – 5. 9. 2022 
Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc

1. máje 3, Olomouc

 • V pondělí 1. 8. 2022 od 17:00 proběhne Slavnostní vernisáž
 • Ve čtvrtek 11. 8. 2022 od 15:00 se bude konat Beseda u kulatého stolu na téma Aktuální životní situace obětí nacismu v ČR.

Výstava otevřena:

 • pondělí – čtvrtek    8:30 – 11:30,  12:30 – 17:00
 • pátek                       8:30 – 11:30
 • sobota, neděle       zavřeno
 
9. 9. – 4. 10. 2022
Městská knihovna Kladno

Nám. Sítná 3106, Kladno

 • Ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 17:00 proběhne Slavnostní vernisáž 
 • Ve středu 15. 9. 2022 od 17:00 se bude konat Beseda u kulatého stolu na téma Aktuální životní situace obětí nacismu v ČR.

Výstava otevřena:

 • pondělí, úterý      8:30 -18:00
 • středa                   zavřeno
 • čtvrtek, pátek      8:30 -18:00 
 • sobota                  8:00 -12:00
 • neděle                  zavřeno
 
7. 10. – 27. 10. 2022
Krajská knihovna Karlovy Vary – Dvory

Závodní 378/84, Karlovy Vary

 • Ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 17:00 proběhne Slavnostní vernisáž
 • Ve středu 26. 10. 2022 od 17:00 se bude konat Beseda u kulatého stolu na téma Aktuální životní situace obětí nacismu v ČR.

Výstava otevřena: 

 • pondělí – pátek      9:00 -19:00
 • sobota                    9:00 -15:00
 • neděle                     zavřeno

Přednášky pro veřejnost

Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených

Výstava a související tematické besedy u kulatého stolu si kladou za cíl seznámit veřejnost prostřednictvím životních příběhů 11 přeživších obětí nacismu s různými formami nacistické perzekuce a zejména upozornit na aktuální životní situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice. 

Blažena Dobrovolská
Jarmila Páleníková
Jiljí Prokeš
Jindřiška Rausová
Jiřina Petráčková
Karel Jakeš
Libuše Audrlická
Stanislava Zvěřinová
Vladimír Dobiáš
Vlastimil Šesták
Vojmír Srdečný

Fotogalerie z vernisáží výstav

Fotogalerie