Dvoudílný česko-německý online seminář
pro pedagogy k tématu nucené práce

Dvoudílný česko-německý online seminář

Seminář pro pedagogy
k tématu nucené práce

Zveme učitele dějepisu a pedagogické pracovníky z České republiky a Německa na dvoudílný online seminář k tématu nucené práce pro německé válečné hospodářství a k navázání nových partnerství pro společné česko-německé projekty. Akce bude simultánně tlumočena.

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2021.

V letech 1939 až 1945 vytvořilo nacionálně socialistické Německo jeden z nejrozsáhlejších systémů nucené práce v historii. Téměř 20 milionů lidí různých národností, takzvaných civilních nuceně nasazených, muselo pracovat pro německé válečné hospodářství, z toho 13 milionů přímo v „říši“. 

Byli nasazováni – někdy za nelidských podmínek – do všech hospodářských odvětví, ať už šlo o zbrojní a stavební průmysl, živnosti, zemědělství, státní podniky, služby apod. Jejich přítomnost byla viditelná ve všech oblastech života. Mezi nimi bylo také přibližně půl milionu mladých hochů a dívek z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava.

Obsah semináře:

Účastníci dvoudílného semináře získají vhled do aktuálních poznatků výzkumu tématu nucených prací během nacistické éry, do místních historických výzkumů a seznámí se s metodickými podněty pro využití tohoto tématu ve vzdělávání. Zaměříme se na místa nucené práce českých nuceně nasazených v Sasku a jejich osudy, to vše doplníme o archivní materiály, fotografie, životní příběhy nasazených a rozhovory s nimi. Semináře probíhají v němčině a češtině (se simultánním tlumočením) a kromě odborného obsahu nabízí příležitost kontaktovat partnery pro společné česko-německé projekty.

Termíny:

Středa 5. května 2021 a středa 19. května 2021, 16:00 – 19:00 hod.

Formát:

Online prostřednictvím platformy Zoom

Technické předpoklady:

Stažení aplikace Zoom. Ke schůzce Zoom se prosím nepřipojujte přes webový prohlížeč, nemohli byste využít kanály pro tlumočení a další rozšířené funkce. K účasti na školení budete také potřebovat kameru a mikrofon.

Pro koho jsou semináře určeny:

Pedagogové / multiplikátoři, kteří se věnují vzdělávání mládeže v oblasti historie

Organizátoři:

Nadace Brücke / Most, Drážďany; Živá paměť o.p.s., Praha; Památník nucené práce, Lipsko

Přihláška:

Svoji přihlášku vyplňte, prosím, online nejpozději do 30. dubna 2021. Po registraci obdržíte konkrétní informace o obsahu a přístupových údajích. Přihláška je zde: https://forms.gle/AaETCGSC6GmhCnht5

Máte dotazy? Své dotazy v českém jazyce směřujte na Šárku Jarskou (Živá Paměť, o.p.s.), jarska@zivapamet.cz, dotazy v němčině pište na adresu Tobias Kley (Brücke|Most-Stiftung), t.kley@bmst.eu.

Podrobnosti o semináři:

Bližší informace najdete také na webových stránkách www.bmst.eu, www.zivapamet.cz a www.zwangsarbeit-in-leipzig.de.

Tyto semináře finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Areál zbrojního koncernu HASAG za 2. světové války, Lipsko. Také zde pracovali čeští nuceně nasazení. (Zdroj: Památník nucené práce, Lipsko)

„Dnes tomu nikdo nevěří, co jsme tak mladí zažili a vytrpěli…“, tak končí osobní výpověď jednoho z bývalých nuceně nasazených, kteří byli za 2. světové války deportováni do Německa.

Odhaduje se, že asi 450.000 – 600.000 mladých hochů a dívek z tehdejšího protektorátu bylo deportováno na nucenou práci do nacistického Německa a na jím okupovaná území. (Zdroj: Živá paměť, Praha)

Online výuková platforma

Nucená práce 1939–1945: Příběhy pamětníků ve výuce

Přes 20 milionů lidí z různých částí Evropy muselo v letech 1939–1945 nedobrovolně pracovat pro válečné hospodářství nacistického Německa. Online výuková platforma přináší vzpomínky pamětníků na různé formy nucené práce, na život před válkou i po ní.