Mimořádná pomoc pro přeživší nacistické perzekuce pro zmírnění následků koronavirové krize II.

Pomáháme v období koronaviru

Mimořádná pomoc pro přeživší nacistické perzekuce pro zmírnění následků koronavirové krize II.

Cílem projektu je prostřednictvím finančního příspěvku ve výši 1000 Kč /osobu určeného na specifické výdaje a poskytnutého formou refundačních plateb přispět alespoň k částečnému zmírnění negativních dopadů koronavirové krize, která prohloubila již tak obtížnou životní situaci přeživších nacistické perzekuce.

Cílovou skupinou projektu je 230 osob z řad přeživších nacistické perzekuce – nuceně nasazení a osoby pronásledované z politických důvodů včetně sirotků a vdov/vdovců po těchto osobách. Všechny tyto osoby spojuje kromě prožitého utrpení v době nacistické režimu i fakt, že jsou dnes v seniorském věku (75-97 let), trpí různými nemocemi, mnozí i posttraumatickou stresovou poruchou, a nadto jsou výrazně oslabeni dlouhými týdny nejistoty a obav z neznámé nemoci při souběžné sociální izolaci v důsledku vládou nařízených karanténních omezení.

Projekt je realizován v období: 1. 2. – 30. 6. 2021.

V případě dotazů Vám jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od 9-12 a 13-16 hod. na mobilním tel. čísle: 601 546 665 – Lada Šipková. Písemné dotazy směřujte prosím na poštovní adresu či e-mailovou adresu: sipkova@zivapamet.cz.

Přihláška
Kritéria