Poradna pro oběti nacismu

Odborné sociální poradenství

Poradna pro oběti nacismu

Poradna pro oběti nacismu poskytuje služby odborného sociálního poradenství od roku 2007. Poradna má celorepublikovou působnost a jako poskytovatel sociální služby odborného sociálního poradenství je zaregistrována pod číselným identifikátorem 9689284.

Hlavním cílem Poradny je podporovat oběti nacistické perzekuce a pomáhat jim v tom, aby se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila a aby mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí a zde vést plnohodnotný život.

Poradna je určena pro osoby, které byly v období druhé světové války perzekvováni z rasových, politických, náboženských nebo národnostních důvodů (vězni koncentračních, internačních nebo pracovněvýchovných táborů, ghett, lidé deportovaní na nucené práce apod.). Služeb odborného sociálního poradenství mohou využívat také jejich příbuzní a osoby o ně pečující. 

S čím vám můžeme pomoci

Poradna pro oběti nacismu má sídlo v Praze, ale slouží klientům z celé České republiky. Můžete se na ni obrátit s žádostí o pomoc při řešení problémů v oblastech sociálního zabezpečení, bytové problematiky či při jakémkoli jednání s úřady. 

Pracovníci poradny vám mohou poradit, jaké služby jsou seniorům nabízeny ve vašem regionu (pečovatelská služba, denní či týdenní stacionáře, domovy pro seniory a další specializované služby), dále kde si vyzvednout žádosti o příspěvky či dávky a kde přesně o jednotlivé sociální dávky žádat.

Dávky sociálního zabezpečení a sociální služby

Poskytování informací o dávkách systému státního sociálního zabezpečení a sociálních službách v ČR s akcentem na možné výhody pro naši cílovou skupinu

Platby za práci v nacistických ghettech

Poskytování odborného poradenství při podávání žádostí o platby za práci v nacistických ghettech

Odškodnění pro přeživší romského holocaustu

Poskytování odborného poradenství při podávání žádostí o jednorázové odškodnění pro přeživší romského holocaustu z důvodu internace v pracovních táborech

Uplatňování práv a oprávněných zájmů

Podpora klientů, aby mohli v plné míře uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy

Zprostředkování kontaktů na organizace

Zprostředkování kontaktů na organizace, které by se mohly podílet na řešení nepříznivé sociální situace klientů, a tím přispět k jejímu pozitivnímu vyřešení

Psychosociální podpora klientů

Poskytování opory v tíživých situacích, citlivé sdílení emocí a podpora udržování duševního zdraví a pohody. Zprostředkování potřebných informací a kontaktů. Vysvětlení konkrétních možností dalšího postupu v rámci sociálního systému.

Kontaktujte nás

Kontakty na poradnu pro oběti nacismu

Veškeré služby nabízené Poradnou pro oběti nacismu jsou bezplatné. Poradnu můžete navštívit osobně nebo se na ni můžete obrátit telefonicky či písemně. Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, mohou vás navštívit sociální pracovníci Poradny u Vás doma. 

pondělí a středa
9-12 a 13-16 hod

Palác YMCA, 2. patro
Na Poříčí 12 , Praha 1

224 872 100
773 347 207 (mobil)

Naši pracovníci poradny

Bc. Helena Advini

Vedoucí poradny - sociální pracovnice

Bc. Lucie Šancová

Sociální pracovnice

Mgr. Jiří Opluštil

Sociální pracovník

Lada Šipková

Pracovnice v sociálních službách

Oldřich Pláteník

Pracovník v sociálních službách