Naši pracovníci

Vedení a administrativa

Mgr. Pavel Voves

Statutární zástupce a ředitel společnosti

Sociální činnost

PhDr. Darina Sedláčková

Koordinátorka projektů:
• Kontaktní centra pro oběti nacismu a psychosociální a terapeutické domácí služby pro oběti nacismu
• Humanitární fond pomoci obětem nacismu v České republice

Oldřich Pláteník

• Pracovník v sociálních službách
• Programový koordinátor Kontaktního centra Praha
• Programový koordinátor Regionálního kontaktního centra České Budějovice
• Programový koordinátor Regionálního kontaktního centra Ústí nad Labem
• Kontaktní osoba pro německé dobrovolníky v Praze a Ústí nad Labem

Bc. Helena Advini

Vedoucí Poradny pro oběti nacismu - sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků

Bc. Lucie Šancová

Sociální pracovnice

Mgr. Jiří Opluštil

Sociální pracovník

Lada Šipková

Pracovnice v sociálních službách

Mgr. Viola Jakschová

Externí koordinátorka projektu Lačho ďives! Přímá pomoc romským přeživším obětem nacismu a připomínka romské genocidy během 2. světové války

Informační a vzdělávací činnost

Mgr. Pavel Voves

Koordinátor projektů:
• Train to Sachsenhausen
• Putovní fotografická výstava - Osudy Romů
za druhé světové války
• Zmizelí Romové a Romové dnes

Mgr. Šárka Jarská, Ph.D.

• Besedy s pamětníky na školách
• Provoz Knihovny Živá paměť
• Rešerše k tématu nucené práce