Dobrovolníci

Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu

Dobrovolníci

Cílem projektu je přispívat ke zlepšení a zkvalitnění života našich klientů. Živá paměť tím naplňuje své poslání pečovat o oběti nacismu a jejich vzpomínkový odkaz a přispívat k předávání historických zkušeností formou mezigeneračního dialogu.

Přímými uživateli služeb dobrovolníků jsou přeživší oběti nacismu žijící v lokalitách Praha  a Ústí nad Labem, kde máme naše kontaktní centra. Cílovou skupinou jsou i dobrovolníci samotní, neboť mezigenerační dialog je jedním ze stěžejních témat projektu.

Péče o dobrovolníky

Získali jsme akreditaci v programu Erasmus+ Evropská dobrovolná služba. Vedení, péče o dobrovolníky a jejich pedagogický doprovod ze strany Živé paměti probíhá dle zásad Evropské dobrovolné služby a ASF. Jádrem těchto zásad je všestranný rozvoj osobnosti dobrovolníků pomocí aktivit v oblasti neformálního a informálního vzdělávání, jako jsou workshopy se zaměřením na lidská práva a sociální inkluzi apod.

Chtěli byste navázat kontakt s našimi staršími spoluobčany?

Ponořit se spolu s pamětníky do historické epochy, kterou jinak znáte jen z knížek? Dělat těmto lidem pravidelně společnost, vzít je na koncert, výstavu, doprovodit je k lékaři či za ně obstarat těžký nákup? Mnoho starších lidí čelí v každodenním životě situacím, s nimiž si nemohou sami poradit a potřebují proto kvalifikovanou radu. 

Obracíme se zvláště na studující mládež, na ženy i muže v „mladém“ důchodovém věku, ale vítáni budou i odborníci (například v právních otázkách), kteří mohou své vědomosti dát k dispozici naším klientům.
Rádi Vám pomůžeme zprostředkovat kontakty ve Vašem blízkém okolí.

Staňte se naším dobrovolníkem

Kontaktní osoby dobrovolníků: Bc. Helena Advini, tel.: 773 347 207 nebo e-mail: advini(at)zivapamet.cz a Oldřich Pláteník, tel.: 224 872 750 nebo e-mail: platenik(at)zivapamet.cz

Jak dobrovolníci pomáhají

Dobrovolníci věnovali klientům v jejich domácím prostředí i v Kontaktních centrech pro oběti nacismu a mezigenerační dialog v Praze a Ústí nad Labem. Každý dobrovolník měl na starost 5-10 stálých klientů, které navštěvuje jednou za týden nebo za 14 dnů.

Dle možností se dobrovolníci aktivně zapojují do činnosti Kontaktních center, kde vedou anglickou a německou konverzaci. Jazykové kurzy v kontaktním centru se těší veliké oblibě a usnadňují dobrovolníkům rychleji se seznámit a sžít s klienty. Dobrovolníci obohacovali program Kontaktních center rovněž cestopisnými přednáškami a přednáškami o místech, odkud pocházejí či hudebními vystoupeními, rukodělnými činnostmi či hraním stolních her apod.

Přidanou hodnotou projektu je vznik osobních přátelství mezi přeživšími a dobrovolníky, která mnohdy přetrvávají i po skončení ročního pobytu v ČR.

Osobní asistence

Doprovod k lékaři, do nemocnice, rehabilitačního centra, na poštu, do banky, na úřady.

Pomoc v domácnosti

Pomoc s nákupy, úklidem a provozem domácnosti a osobní hygienou, péčí o domácí mazlíčky. Organizace naléhavých záležitostí.

Individuální vzdělávací a informační aktivity

např. výuka práce na PC, vyhledávání informací na internetu a používání e-mailu, lokální kulturní akce, společné procházky.

Terapeutické aktivity

společné vaření a pečení, zahradničení, čtení, zpívání, hraní stolních her, ergoterapie a různé druhy ručních prací dle individuálních přání a potřeb klientů.

Naši dobrovolníci u klientů

Fotogalerie