O nás

Kdo jsme

O Živé paměti

Naším cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných totalitními režimy, zejména pak obětem nacionálního socialismu. 

Zprostředkováváme dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování, a s tím související informační a vzdělávací činnost

Dále si klademe za cíl poskytovat poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními režimy.

Jak pomáháme

Naše poslání

Informační a vzdělávací činnnost

Pečujeme o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy

Zprostředkování mezigeneračního dialogu

Zprostředkováváme dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědcky nacistického pronásledování

Poradenské a asistenční služby

Pomáháme osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména nacionálmím socialismem

2465

Akcí v Kontaktních centrech

45080

Poskytnutých intervencí klientům Poradny pro oběti nacismu

1885

Vzdělavacích programů na školách

17850

Dobrovolnických návštěv

Obory naší činnosti

Co děláme a komu pomáháme

Poradenské a asistenční služeby

poskytované v sociální oblasti obětem pronásledování, zejména totalitními režimy

Shromažďování a zpracování archivního materiálu

zejména vzpomínkového charakteru ve formě písemných, audio i audiovizuálních záznamů z oblasti moderních dějin

Provádění a podpora výzkumných projektů

zpracování studií a odborných analýz z oblasti moderních dějin

Informační, vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na období moderních dějin

prováděná zejména formou přednášek a výstav

O společnosti

Živá paměť, o.p.s.

Vznik společnosti byl iniciován samotným průběhem procesu odškodnění z titulu nucených a otrockých prací během 2. světové války. Realizací plateb z prostředků německé nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ byl pověřen Česko-německý fond budoucnosti, který za tímto účelem zřídil v roce 2000 Kancelář pro oběti nacismu. 

Přes 120 000 osob zaslalo žádosti a zároveň i doklady o perzekuci během 2. světové války. Vznikla tak unikátní sbírka originálních dokladů úřední i osobní povahy, fotografií a osobních výpovědí. Právě za účelem zachování, rozšíření a zpracování tohoto jedinečného archivu založili pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu obecně prospěšnou společnost Živá paměť. 

Statut

Správní rada

Dozorčí rada

Zakladatelé

Výroční zprávy

Děkujeme za Vaši pomoc

Naši dárci a partneři