Mimořádná podpora pro přeživší romského holokaustu II. v České republice

Pomáháme v období koronaviru

Mimořádná podpora v období koronavirové krize pro přeživší romského holokaustu v České republice II.

Cílem projektu mimořádné podpory ČNFB je přispět alespoň k částečnému zlepšení tíživé životní situace přeživších romského holokaustu.

V rámci bezprostřední pomoci pro překlenutí koronavirové krize obdrží mimořádnou finanční podporu 140 přeživších romského holokaustu žijících v České republice. Výše této podpory činí 1650 Kč/os. Kromě bezprostředního finančního efektu se jedná rovněž o významný projev sounáležitosti většinové společnosti s touto obzvláště zranitelnou minoritní skupinou v období koronavirové krize.

Odborným garantem předkládaného projektu je Muzeem romské kultury v Brně, zastoupené jeho ředitelkou PhDr. Janou Horváthovou. Projekt bude probíhat ve spolupráci i s dalšími romskými organizacemi, např. zapsaným spolkem Bachtale (paní Emílie Horáčková).

Cílovou skupinou projektu ČNFB jsou oběti romského holokaustu v období 2. světové války, nyní žijící na území České republiky. Jedná se o celkem 140 osob, z nichž většina obdržela v letech 2001-2006 prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnostii humanitární platbu z prostředků Stiftung EVZ. Jde jak o osoby vězněné či internované, tak o osoby, které se byly nuceny ukrývat před rasovým pronásledováním či žít pod cizí identitou, popř. emigrovat z domovské země. Přeživší romského holokaustu představují nejzranitelnější skupinu mezi přeživšími nacismu v České republice i mezi českými seniory vůbec.

V případě dotazů Vám jsme k dispozici v pracovních dnech od 9-13 hod. na mobilním tel. čísle: 601  130  179 –  Tereza Hamplová. Písemné dotazy směřujte na poštovní adresu či e-mailovou adresu: hamplova@zivapamet.cz. 

Projekt probíhá: 1. 2. – 30. 6. 2021.

Přihláška
Kritéria