Vzdělávací program
Zmizelí Romové a Romové dnes

Vzdělávací program

Zmizelí Romové a Romové dnes

Obsah vzdělávacího programu

Vzdělávací program o romské menšině v ČR se zaměřením na romský holokaust je především určený pro základní a střední školy v České republice. Pořádáme však semináře i na pedagogických fakultách a pro učitele.

Připomínáme dějiny holocaustu Romů ve 20. století, věnujeme se problematice rasismu a xenofobie. Zvyšujeme zájem mladých lidí o dějiny jejich regionu.

Program je pro školy bezplatný. S úspěchem je realizován ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně na školách po celé ČR již více než 10 let.

Cílová skupina

Program je určen pro žáky 2. stupně základních škol, studenty středních a vysokých škol, učitele a širokou veřejnost.

Webové stránky projektu Kapura

Na webových stránkách www.kapura.cz naleznete další informace o projektu, materiál k romské tématice (vzpomínky romských pamětníků na druhou světovou válku, kvíz pro žáky, apod.).

Kontakty

Pro více informací a domluvení termínu realizace vzdělávacího programu nás můžete kontaktovat emailem na info(at)zivapamet.cz nebo na telefonu + 420 224 872 737

Ve školním roce 2021/2022 projekt bohužel nerealizujeme z důvodu nezískání finančních prostředků.

 

Vzdělávací program

Program setkání na školách

Přednáškový cyklus „Zmizelí Romové a Romové dnes“ připomíná tragický osud českých, moravských a slovenských Romů za 2. světové války a prohlubuje znalosti o nacistickém pronásledování Romů z rasových důvodů.

Přednáška a projekce skutečného příběhu romské rodiny na Moravě tematizuje různé formy vyloučení Romů ze společnosti v průběhu století (zákaz usazování romského obyvatelstva v obcích, omezování volného pohybu a další) a vyústění tohoto vyloučení v genocidě českých a moravských Romů během 2. světové války.

Osobní setkání s moderátorem a skutečný životní příběh přeživší romského holokaustu paní Eliny Machálkové přiblížuje žákům specifika romské tematiky. Tematizovány jsou aktuální otázky soužití s majoritní společností.

Jednotlivé části programu:

  • Multimediální přednáška Dějiny Romů v Evropě
    Důraz je kladen na dějiny 20. století, zmíněny jsou i kultura a tradice Romů. Během přednášky se studenti seznámí s dobovými historickými prameny (vyhlášky, fotografie, mapy). Přednáší historik z Muzea romské kultury v Brně.
  • Projekce osobního příběhu pamětnice romského holocaustu Emílie Machálkové
    Jedná se pamětnici perzekuce v protektorátu. Pamětnice hovoří i o svých osudech po válce (audio-vizuální záznam).
  • Závěrem je dán prostor pro dotazy a diskusi – diskusi je moderována zástupcem Živé paměti. Na otázky ze života a o životě Romů rádi odpovídají všichni účastníci projektu.

Časová dotace programu je 90 min.

Cíle programu

Romové jsou nejpočetnější menšinou v České republice. V české společnosti vůči této menšině panují předsudky. Kritizován je způsob života Romů a obhroublý jazykový projev. Z výzkumů vyplývá, že nejčastějšími nositeli předsudků vůči romské menšině, jsou ti, kteří se s Romy nestýkají a nekriticky přejímají pouze zprostředkovaný obraz vnímání této skupiny obyvatelstva.

Projekt si klade za cíl působit preventivně vůči patologickým jevům (xenofobie, rasismus) a podporuje tak solidaritu ve společnosti. Na osudu Romů za války lze upozornit na důsledky nezájmu o osud těch „druhých“, připomenout nejkrajnější formy rasismu, a tím upozornit na jeho nebezpečí a na důležitost existence otevřené občanské společnosti.