Kontaktní centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog

Místa pro mezigenerační dialog

Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog

Projekt Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog byl zahájen v roce 2008 otevřením pražského kontaktního centra, v roce 2009 byla obdobná centra postupně otevřena v Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a v roce 2010 v Ústí nad Labem.

Od roku 2018 poskytujeme v rámci projektu kontaktních center rovněž psychosociální a terapeutické služby a služby domácí asistence, do té doby zajišťované v rámci samostatných projektů.

Nabízené služby a aktivity

Služby a aktivity nabízené v Kontaktních centrech

Vytvořit prostor, který bude sloužit přeživším k navazování kontaktů nejen s vrstevníky, ale i příslušníky mladších generací, jimž nejsou lhostejné těžké osudy osob postižených nacistickým bezprávím.

Nabídkou služeb a aktivit poskytovat pomoc přeživším, kteří mají vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu omezené možnosti kontaktu se společenským prostředím.

Prostřednictvím psychosociálních a terapeutických služeb přizpůsobených individuálním potřebám obětí nacismu a poskytovaných v jejich domácnostech přispět k zachování kvality jejich života.

Přispívat k předávání historických zkušeností pamětníků druhé světové války, k docenění jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů.

V širším kontextu přispívat ke zvýšení společenského uznání starších osob, zejména těch, které se v období vlády nacistického režimu staly cílem národnostního, politického či rasového pronásledování a v této souvislosti utrpěly potlačení svých lidských práv a svobod.

Společenský a kulturní program

Společné návštěvy divadel, koncertů, výstav a společenských událostí. Besedy s pozvanými hosty. Společné oslavy státních i církevních svátků a narozenin. Společné zpívání, cvičení apod. Přátelské posezení u čaje a kávy. Neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací.

Vzdělávací a informační aktivity

Počítačové a jazykové kurzy. Přednášky z oblasti zdraví, přírody, historie, cestopisné přednášky aj. Tematické vycházky, výlety a exkurze.

Besedy s pamětníky

Setkávání pamětníků se studenty německých škol ve spolupráci s partnerem projektu Prag kontakt (pouze v KC Praha).Setkávání pamětníků se studenty českých škol a s veřejností.

Terapeutická činnost

Skupinová setkání obětí nacismu vedená psychoterapeutkou (pouze v KC Praha).

Nabízené služby a aktivity

Služby a aktivity nabízené v domácím prostředí

Osobní asistence

Doprovod k lékaři, do nemocnice, rehabilitačního centra, na poštu, do banky, na úřady

Pomoc v domácnosti

Pomoc s nákupy, úklidem a údržbou domácnosti a osobní hygienou, péčí o domácí mazlíčky,, Organizace naléhavých záležitostí

Individuální vzdělávací a informační aktivity

např. výuka práce na PC, vyhledávání informací na internetu a používání e-mailu, lokální kulturní akce, společné procházky

Terapeutické aktivity

společné vaření a pečení, zahradničení, čtení, zpívání, hraní stolních her, ergoterapie a různé druhy ručních prací dle individuálních přání a potřeb klientů

Kalendář akcí

Program kontaktních center

Aktivity nabízené v rámci Kontaktních center jsou určeny především pro přeživší oběti nacismu a jejich blízké, rovněž pro zájemce z řad veřejnosti a pro studenty a jejich pedagogy, kteří mají možnost se na setkáních a besedách s přeživšími seznámit prostřednictvím jejich životních příběhů s podstatou i extrémními projevy totalitních systémů, zejména nacionálního socialismu.

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny kurzy a akce zdarma

Kontakty

Kontaktní centra

Kontaktní centrum Praha

Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1 - místnost č. 438, 4. patro - mapa

Regionální kontaktní centrum České Budějovice

Jednota Orel, Lannova třída 2, České Budějovice - mapa

Regionální kontaktní centrum Olomouc

Klub pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc - mapa

Regionální kontaktní centrum Ostrava

Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40 a, Ostrava Zábřeh - mapa

Regionální kontaktní centrum Ústí nad Labem

Římskokatolická farnost - budova arciděkanství, Bílinská 110/3, Ústí nad Labem - mapa