Příběhy pamětníků

Dokumentace životních příběhů obětí nacistické perzekuce

Příběhy pamětníků

Již od roku 2005 jsme začali dokumentovat životní příběhy obětí nacistické perzekuce. Během této doby vzniklo téměř 150 interview s pamětníky, které byly zaznamenány v audio i video formátu. 

Rozhovory s pamětníky nacistické perzekuce

Dokumentace životních příběhů obětí nucené a otrocké práce

Projekt „Dokumentace životních příběhů obětí nucené a otrocké práce“, jehož výsledkem vznikla unikátní sbírka více než 550 rozhovorů s pamětníky období nacismu z celého světa. Naše společnost se po úspěšném výběrovém řízení stala nositelem projektu v České republice. Při jeho realizaci jsme spolupracovali s FAMU a Muzeem romské kultury v Brně. Cílem české části projektu je natočit a zpracovat metodou orální historie celkem 40 rozhovorů s pamětníky z České republiky.

Václav Neuwirth
Jaroslava Skleničková
Bedřich Blasko
Marie Jeníková
René Šírek

Výstava a besedy u kulatého stolu

Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených

Výstava a související tematické besedy u kulatého stolu si kladou za cíl seznámit veřejnost prostřednictvím životních příběhů 11 přeživších obětí nacismu s různými formami nacistické perzekuce a zejména upozornit na aktuální životní situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice. 

Blažena Dobrovolská
Jarmila Páleníková
Jiljí Prokeš
Jindřiška Rausová
Jiřina Petráčková
Karel Jakeš
Libuše Audrlická
Stanislava Zvěřinová
Vladimír Dobiáš
Vlastimil Šesták
Vojmír Srdečný

Dokument o událostech spojených se 17. listopadem 1939

Zvláštní akce Studenti

Tvůrci dokumentu Zvláštní akce Studenti akcentují dění ze 17. listopadu 1939 a opírají se o výpovědi tehdejších vysokoškoláků, kteří organizovali protestní akce a pohřeb spolužáka. Přímým důsledkem bylo zatýkání a internace dvanácti set mladých lidí v koncentračním táboře Sachsenhausen. Některým se podařilo uniknout do Anglie. A byli to především oni, kteří posléze oslovili prezidenta v exilu Edvarda Beneše a iniciovali vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva.

Ladislav Bém
Karel Hýbek
Jan Šabršula
Jiří Zapletal
Vojmír Srdečný
Lubor Zink

Výstava romských obětí rasového pronásledování

Osudy Romů za druhé světové války

Při realizaci výstavního projektu bylo zaznamenáno sedm osobních příběhů romských pamětníků, kteří se stali obětmi rasového pronásledování během druhé světové války. Vytvořená výstava portrétních fotografií se snaží přispět k důstojné připomínce utrpení obětí romské genocidy během druhé světové války, rozšířit povědomí o jejich historii, perzekuci a celkově zlepšit vnímání romské menšiny většinovou společností.

Pavlína Džurbanová
Antonín Fröhlich
Ján Telvák
Jolana Špiváková
Helena O.
Vojtěch Čárný
Julius Telvák