Výuková platforma Nucená práce 1939–1945: Příběhy pamětníků ve výuce

Online výuková platforma

Nucená práce 1939–1945: Příběhy pamětníků ve výuce

Obsah výukové platformy

Platforma Nucená práce 1939–1945: Příběhy pamětníků ve výuce představuje moderní výukovou pomůcku pro učitele dějepisu a společenských věd, kterou mohou využívat při výuce moderních dějin. Věnuje se především období druhé světové války, s tematickým zaměřením na nucenou a tzv. otrockou práci, s přesahem do poválečného období, především do roku 1968, kdy někteří pamětníci reflektují události související s okupací tehdejšího Československa armádami Varšavské smlouvy.

Výukové materiály jsou postaveny na sedmi krátkých životopisných filmech (cca 25 minut), sestavených z osobních výpovědí pamětníků. Pamětníci reprezentují hlavní skupiny obětí nucené práce v českých zemích v letech 1939–1945 (vězně koncentračních táborů i civilní
nuceně nasazené).

Každý film je doplněn o jedinečné dobové dokumenty, fotografie a sérii úkolů pro práci s filmem. Při práci s platformou mohou žáci a studenti využívat online informační texty, lexikon a podrobnou časovou osu událostí k tématu druhé světové války a nucené práce.

Součástí platformy je rovněž dokumentární film o nucené práci a o jejím odškodnění, který žákům usnadní zasazení osobních příběhů do historického kontextu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci vyšších ročníků druhého stupně základních škol, středních škol, gymnázií, pedagogických škol a studenti pedagogických fakult na univerzitách.

Využití ve výuce

Výuková platforma najde díky širokému záběru témat, která pamětníci v rozhovorech zmiňují, využití nejen ve výuce dějepisu, ale také v dalších předmětech jako základy společenských věd, literatura, etika, občanská nauka a výchova nebo anglický jazyk. 

Jeden z rozhovorů je veden v angličtině, rovněž část doprovodných materiálů je v tomto případě anglicky. Tyto materiály jsou tak připraveny pro učitele, kteří chtějí propojit výuku anglického jazyka s tématem moderních dějin.

Platforma je využitelná jak v běžné výuce, tak v projektovém vyučování a dějepisných seminářích.

Webové stránky Nucená práce

Výuková platforma je od 4. května 2016 dostupná zdarma na www.nucenaprace.cz. Výsledky své práce si uživatelé mohou v online prostředí pod svým profilem ukládat, tisknout nebo přímo prezentovat. Učitelé mohou zakládat profily pro své žáky, vytvářet studijní skupiny a sledovat výsledky práce svých žáků přímo pod svým profilem.

Příručka pro učitele

Online verzi doprovází tištěný sešit Příručka pro učitele k online výukové platformě, který je průvodcem online výukovými materiály. Nabízí informační texty, odborné studie, didaktické komentáře a modely využití platformy ve výuce. Sešit pro učitele obdrží účastníci akreditovaných vzdělávacích seminářů nebo Vám ho můžeme na požádání zaslat poštou. 

V elektronické podobě je příručka učitelům k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Informace k online výukové platformě jsou zde.

Kontakty

Více informací Vám rádi poskytneme na e-mailové adrese jarska(at)zivapamet.cz nebo na telefonním čísle 601 328 118.

Online výuková platforma

Nucená práce 1939–1945: Příběhy pamětníků ve výuce

Přes 20 milionů lidí z různých částí Evropy muselo v letech 1939–1945 nedobrovolně pracovat pro válečné hospodářství nacistického Německa. Online výuková platforma přináší vzpomínky pamětníků na různé formy nucené práce, na život před válkou i po ní.

Semináře výukové platformy

Semináře pro učitele a pedagogické pracovníky

Živá paměť nabízí učitelům a pedagogickým pracovníkům celodenní akreditované odborné semináře k tématu nucené práce za 2. světové války, v jejichž rámci pedagogy naučí s online platformou efektivně pracovat. 

Semináře se konají v Praze a jednotlivých regionech ČR. Jsou akreditovány MŠMT (č.j. MSMT-26156/2015-1-813) a účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Semináře k tématu online výukové platformy nabízíme v roce 2020/2021 také v online formě.

Cíl webináře

Seznámení pedagogů s praktickým využitím online výukové platformy „Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ (www.nucenaprace.cz)

Cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ, SŠ a gymnázií, památníků, muzeí a dalších institucí, které se zabývají tématem moderních dějin

Délka

Po dohodě. Obvyklá délka základního webináře je 120 minut.

Nabízíme také celodenní akreditovaný seminář/webinář v délce 7 vyučovacích hodin. Tento seminář akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je zakončen vlastní prezentací a účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Velikost skupiny

Max. 8 účastníků v jednom termínu, aby byl dostatek prostoru pro individuální dotazy

Termín

Stanovujeme individuálně na základě domluvy

Technické vybavení

Počítač s připojením na internet a webovým prohlížečem (např. Chrome).

Webinář probíhá v prostředí MS Teams, ke kterému se můžete připojit přes webové rozhraní nebo si aplikaci MS Teams stáhnete do počítače. 

Odkaz na webinář vám zašleme emailem po odeslání přihlášky.

Cena

Zdarma. Realizace webinářů je podpořena Česko-německým fondem budoucnosti.

Lektorka

Mgr. Šárka Jarská, Ph.D., Živá paměť, o.p.s.

Kontakt

Webináře objednávejte na e-mailu jarska(at)zivapamet.cz nebo tel. 601328118

Aktuální termíny webinářů

Aktuální termíny naleznete v Aktualitách a nebo na našem Facebooku.

Připravíme webinář dle dohody

Nabízíme různé typy webinářů v rozsahu 1 – 3 hodin.

Pro konkrétní zájemce připravíme také celodenní webinář (7 vyučovacích hodin) akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků -termín po dohodě se zájemci.

Online výuková platforma

Mezinárodní spolupráce při tvorbě platformy

Naším hlavním projektovým partnerem, který má dlouholeté zkušenosti s přípravou obdobných materiálů v Německu, bylo Centrum pro digitální systémy (CeDiS) Svobodné univerzity v Berlíně. CeDiS připravilo technické řešení platformy a zároveň poskytlo odborné poradenství při tvorbě výukových materiálů.

Z české strany se na projektu podíleli vedle Živé paměti také odborníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, didaktici a pedagogové z praxe. S podporou těchto pedagogů jsme mohli platformu otestovat přímo ve výuce a získat tak důležitou zpětnou vazbu pro vylepšení jejího obsahu a funkčních prvků.

Projekt byl realizován za finančního přispění berlínské nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ).