Putovní výstava – Osudy Romů za 2. světové války

Výstava pro veřejnost

Putovní fotografická výstava – Osudy Romů za 2. světové války

Středobodem výstavního projektu jsou fotografické portréty sedmi přeživších obětí romské genocidy, pořízené fotografkou Janou Stachovou v roce 2019. Každý z portrétů doprovází stručné biografické shrnutí, přibližující osudy pamětníka za druhé světové války a jeho aktuální životní situaci. Sérii fotografií doplňuje informační panel zasazující fenomén romské genocidy do historického a mezinárodního kontextu. Veškeré texty výstavy jsou v česko – anglické jazykové mutaci.


Přednáška pro veřejnost

Cíle výstavy

Prostřednictvím putovní fotografické výstavy chceme zviditelnit osudy romských občanů žijících na území České republiky, kteří se stali oběťmi rasového pronásledování během 2. světové války.
Zároveň tak přispět k důstojné připomínce utrpení obětí romské genocidy během 2. světové války, rozšířit povědomí o jejich historii, perzekuci a celkově zlepšit vnímání romské menšiny většinovou společností.

Nedílnou součástí výstav je realizace odborných přednášek formou multimediální prezentace s následnou diskusí na téma dějin Romů a romské genocidy, které budou předcházet slavnostnímu otevření výstav.

V roce 2021 plánujeme výstavu představit ve Vědecké knihovně Olomouc, Krajské vědecké knihovně v Liberci a Vědecké knihovně Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Portréty pamětníků

Fotogalerie