Train to Sachsenhausen: Student Protests of 1939

Vzdělávací projekt pro studenty

Train to Sachsenhausen: Student Protests of 1939

Živá paměť ve spolupráci s Charles Games, představují vzdělávací mobilní hru Train to Sachsenhausen, jejíž cílem je přiblížit mladé generaci inovativní formou historické události, které jsou spojené s uzavřením vysokých škol 17. listopadu 1939, popravami českých, vysokoškolských studentů a jejich vězněním v koncentračním táboře Sachsenhausen.

Vzdělávací mobilní herní aplikace, umožňuje uživateli “prožít” několik dní v roli studenta jedné z pražských vysokých škol během demonstrace proti nacistickému režimu, pohřbu Jana Opletala, zatýkání na vysokoškolských kolejích, internaci v Ruzyni a transportu do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Uživatel získává informace jak o dobovém studentském životě, tak o dramatických historických událostech. Hra uživateli umožňuje projít příběhem různými způsoby, v závislosti na rozhodnutích, které musí během hraní – často pod tlakem – dělat. Roli v příběhu může hrát i prostá náhoda. Klíčovým dramatickým prvkem hry je noční razie na vysokoškolských kolejích, internace na Ruzyni a vlakový transport. Hra končí příjezdem do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Na hru přímo navazuje část tzv. virtuálního muzea, které obsahuje však pouze skutečné vzpomínky pamětníků – přímých svědků historických událostí a dobové dokumenty a fotografie.

Ve virtuálním muzeu si hráči pouští videa s výpověďmi pamětníků, nebo se mu dobové doklady a dokumenty zobrazí v detailu, kde si je může prohlížet a listovat jimi. Zatím co hra je fiktivní a uživatel v ní příběh prožívá, muzeum je faktické a neobsahuje žádné herní prvky.

Projekt je realizován za finanční podpory Stiftung EVZ v rámci programu YOUNG PEOPLE remember.

Více informací o hře Train to Sachsenhausen najdete zde: https://charlesgames.net/train/

Pamětníci virtuálního muzea

Pamětníci událostí 17. listopadu 1939

Vzpomínky pamětníků na internaci v koncentračním táboře Sachsenhausen jsou k dispozici pouze v části aplikace v virtuálního muzea tj. pouze prostřednictvím skutečných vzpomínek, fotografií a artefaktů.