Mimořádná podpora pro přeživší romského holokaustu

Pomáháme v období koronaviru

Mimořádná podpora v období koronavirové krize pro přeživší romského holokaustu v České republice

V rámci bezprostřední pomoci pro překlenutí koronavirové krize obdrží mimořádnou podporu 150 přeživších romského holokaustu žijících v České republice. Podpora spočívá v humanitární materiální pomoc a úhradách nákladů na zdravotní péči, hygienu a další. Složení materiální pomoci bylo konzultováno se spolupracujícími romskými organizacemi,  s Muzeem romské kultury v Brně a dalšími.

Mimořádná podpora bude realizována v synergii s aktuálně běžícími projekty obecně prospěšné společnosti Živá paměť, zejména pak s projektem Dobrý den! Lačho ďives! Přímá pomoc romským přeživším holokaustu, zasíťování pomocných organizací v jejich prospěchu, důstojná připomínka holokaustu Romů a Sintů v České republice, podpořeného z prostředků spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost a trvá do konce podzimu 2020. 

Cílem projektu mimořádné podpory z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti je přispět alespoň k částečnému zlepšení tíživé životní situace přeživších romského holokaustu a projevit respekt této obzvláště zranitelné skupině romských seniorů.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od 9-12 a 13-16 hod. na mobilním tel. čísle: 601 130 179 –  Tereza Hamplová. Písemné dotazy směřujte na poštovní adresu či emailovou adresu: hamplova@zivapamet.cz.

Projekt se uskutečnil v období 1.6. – 30.11. 2020.

Přihláška
Kritéria