Dobrý den! Lačho ďives! Přímá pomoc romským přeživším nacismu

Přímá pomoc romským přeživším obětem nacismu a Připomínka romského holokaustu

Dobrý den! Lačho ďives! Přímá pomoc romským přeživším nacismu

Projekt v české společnosti významně připomíná opomíjené téma romského holokaustu a zlepšuje kvalitu života více než 200 romských přeživších a jejich blízkých. 

Usilujeme o zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro nejpotřebnější skupinu romských přeživších. Snažíme se o důstojnou připomínku genocidy Romů během druhé světové války.

S čím vám můžeme pomoci

Díky laskavé podpoře německé spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost realizujeme nadále projekt, který podporuje romské přeživší nacismu žijící v České republice.

Na základě znalosti jejich potřeb jim bude poskytnuta úhrada zdravotních pomůcek, léků a další nezbytných potřeb. Přeživší se také mohou obrátit na Poradnu pro oběti nacismu, která je podpoří v těžké životní situaci a poskytne jim odborné sociální poradenství.

Leták pro spolupracující organizace je stažení zde

Informace pro žadatele o úhrady:

Oprávněnými žadateli o příspěvek na zdravotní péči jsou osoby romského původu narozené do 8. 5. 1945 včetně, které byly v období 1. 9. 1939 – 8. 5. 1945 pronásledovány z rasových důvodů a mají trvalý pobyt v České republice.

Podrobné informace naleznete v Kritéria proplácení nákladů.

Přihláška je ke stažení zde.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od 9-13 hod. na mobilním tel. čísle: 601 130 179 – Tereza Hamplová. Písemné dotazy směřujte na poštovní adresu či e-mailovou adresu: hamplova@zivapamet.cz.

Přímá pomoc romským přeživším obětem nacismu

Zlepšuje kvalitu života více než 200 romských přeživších a jejich blízkých Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro nejpotřebnější skupinu romských přeživších

Připomínka romského holokaustu

Důstojná připomínka genocidy Romů během druhé světové války.

Připomínka romského holokaustu

Soutěž Emílie Machálkové a Karla Holomka

Dne 3. listopadu 2020 jsme vyhlásili 2. ročník umělecké Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka pro studenty VŠ s tématem připomínky romského holokaustu.

Vítězná díla (hudební, výtvarné apod.) budou slavnostně prezentována v květnu 2021 na veřejném místě v Praze za účasti významných hostů a romských přeživších.

Podmínky soutěže naleznete zde.

Lhůta pro odevzdání příspěvků do soutěže prodloužena do 8. 5. 2021!

Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ) a trvá od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2021