P.F. 2024

V pondělí 11. prosince 2023 jsme v krásném prostředí Lobkovického paláce, sídle velvyslanectví Spolkové republiky Německo,  na pozvání J. E. Andrease Künneho, oslavili  20. výročí obecně prospěšné společnosti Živá paměť.  

Ve společnosti přeživších nacismu a jejich blízkých, zástupců spolků obětí, židovských a romských komunit, představitelů resortních  ministerstev a nevládních organizací, muzeí a památníků a klíčových aktérů v oblasti česko-německých vztahů zazněla od všech řečníků slova oceňující naši dlouholetou činnost ve prospěch přeživších nacismu a uchovávání a předávání jejich společného vzpomínkového odkazu.  Celým slavnostním odpolednem nás provázela v roli moderátorky Darina Sedláčková, spoluzakladatelka o.p.s. Živá paměť a dlouholetá předsedkyně správní rady. O mimořádný  hudební zážitek se postaral izraelský hudební skladatel a pedagog, autor dětských knih a především vynikající klavírista Effi Shoshani, který rovněž  v závěru slavnostní setkání zapálil společně s přeživší holocaustu, Michaelou Vidlákovou, svíci na chanukii. Následovala série adventních a chanukových písní a recepce, při níž měla stovka účastníků prostor pro neformální rozhovory.

Věříme, že naše dosavadní činnost v oblasti  péče o přeživší nacismu a jejich vzpomínkový odkaz bude pokračovat neméně úspěšně i v roce 2024, a že se budeme mít možnost s Vámi setkávat při realizaci našich projektů i při různých neformálních příležitostech.

Do nového roku 2024 Vám přejme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě!

Vaše Živá paměť