Pomáháme přeživším romského holokaustu

V rámci bezprostřední pomoci pro překlenutí koronavirové krize obdrží od června 2020 mimořádnou podporu 150 přeživších romského holokaustu žijících v České republice. Podpora spočívá v humanitární materiálové pomoci a úhradách nákladů na zdravotní péči, hygienu a další. Složení materiální pomoci bylo konzultováno se spolupracujícími romskými organizacemi, s Muzeem romské kultury v Brně a dalšími.

Mimořádná podpora bude realizována v synergii s aktuálně běžícími projekty obecně prospěšné společnosti Živá paměť, zejména pak s projektem Dobrý den! Lačho ďives! Přímá pomoc romským přeživším holokaustu, zasíťování pomocných organizací v jejich prospěchů, důstojná připomínka holokaustu Romů a Sintů v České republice, podpořeného z prostředků spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost a trvá do konce podzimu 2020.

Cílem projektu mimořádné podpory z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti je přispět alespoň k částečnému zlepšení tíživé životní situace přeživších romského holokaustu a projevit respekt této obzvláště zranitelné skupině romských seniorů.

V současné době oslovujeme přeživší a vyřizujeme úhrady.