Živá paměť od svého vzniku spolupracuje s drážďanskou nadací Brücke/Most-Stiftung, která podporuje česko-německé porozumění se zaměřením na vzdělávací a osvětové projekty pro mládež.
Žívá paměť se v současné době podílí na oslovování a vyhledávání pamětníků, kteří by byli ochotni účastnit se setkávání obětí druhé světové války s žáky základních, učňovských i středních škol ve Spolkové republice. Více na www.zeitzeugen-dialog.de.
Dále jsme pomáhali Brücke/Most vyhledávat a zpracovávat dokumentační a obrazový materiál s tématikou nucené práce, ale i židovského či romského holocaustu, jenž sloužil jako podklad pro vznik interaktivního vzdělávacího a výukového materiálu pro žáky německých základních a středních škol.


Kontaktní osoby : Viola Jakschová