Výstava vznikla v úzké spolupráci s Nadací Heinricha Bölla v Sársku a navazuje na úspěšný projekt sběru autentických vzpomínek pamětníků nucených prací v Sársku. Právě díky natočení 24 rozhovorů s pamětníky se nám podařilo nasbírat velké množství cenných dobových dokumentů a fotografií, které se staly základem pro výstavu. Expozice byla původně určena obyvatelům vzdáleného Sárska, kde jsme ji představili v dubnu roku 2005. V rámci výstavy se konal i seminář pro studenty, setkání s pamětníkem a promítání filmu „Ročník 21". O dva měsíce později byla výstava prezentována v Sárském zastoupení v Berlíně a na přelomu měsíců srpen a září i v České republice. Výstava je nyní zpět v Saarbrückenu a putuje po školách.


Poděkování
V první řadě děkujeme všem pamětníkům a jejich rodinným příslušníkům, kteří s námi spolupracovali. Za finanční podporu vděčíme následujícím institucím: Fonds Erinnerung und Zukunft, Česká rada pro oběti nacismu, Heinrich Böll Stiftung Saar.
K výstavě byla vydána i doprovodná publikace v českém a německém jazyce, která obsahuje vzpomínky a dobové dokumenty.

Kontaktní osoby : Lucie Vondrysková, Jana Havlíková