Natáčení dokumentárního filmu s pamětníky 17. listopadu 1939

Obecně prospěšná společnost Živá paměť začala v únoru t.r. natáčet dokumentární film o posledních žijících pamětnících 17. listopadu 1939. Dokument režiséra Petra Záruby si klade za cíl zachytit unikátní vzpomínky pěti tehdejších vysokoškolských studentů, výrazných osobností studentského hnutí, Ing. Ladislava Béma, Ing. Karla Hýbka, PhDr. Vojmíra Srdečného, Prof. PhDr. Jana šabršuly DrSc. a JUDr. Jiřího Zapletala, zatčených v souvislosti s událostmi 17. listopadu 1939 spolu s více než 1200 dalšími českými a moravskými studenty a vězněných v koncentračním táboře Sachsenhausen
v Oranienburgu u Berlína.