Setkání k 1. výročí otevření Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog dne 1. června 2009


Obecně prospěšná společnost Živá paměť oslavila 1. výročí otevření Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Slavnostní setkání proběhlo dne 1. června 2009 v kubistické kavárně Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží na Praze 1.

Kontaktní centrum nabízí jak neformální posezení u kávy či čaje, tak nejrůznější vzdělávací aktivity a kulturní a společenské vyžití. Součástí nabídky centra jsou besedy s pamětníkem pro školy i veřejnost. Od roku 2009 vybrané aktivity Kontaktního centra rozšiřujeme postupně i mimo Prahu, konkrétně do regionu České Budějovice, Olomouc, Ostrava a ústí n/Labem.

V průběhu slavnostního setkání k pozvaným hostům promluvil ředitel Česko-německého fondu budoucnosti, PhDr.Tomáš Jelínek a ing. Karel Růžička bývalý předseda Svazu nuceně nasazených v ČR.


http://picasaweb.google.cz/zivapamet/1VyrociOtevreniKontaktnihoCentraProObetiNacismuAMezigeneracniDialog162009#