Webináře pro učitele dějepisu „Příběhy pamětníků ve výuce“ – termíny leden

Vzdělávací semináře pro pedagogy k online výukové platformě

Učitelům a pedagogickým pracovníkům nabízíme různé formy seminářů a webinářů k tématu nucené práce za 2. světové války a využití online výukové platformy „Příběhy pamětníků ve výuce“. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ, SŠ a gymnázií, památníků, muzeí a dalších institucí, které se zabývají tématem moderních dějin a také studenti pedagogických škol a pedagogických fakult na univerzitách. Účastníci seminářů se seznámí s digitálním prostředím platformy a naučí se s ní efektivně pracovat. Semináře jsou bezplatné a konají se v Praze a jednotlivých regionech ČR, popř. online v rámci prostředí MS Teams.

Výuková platforma najde díky širokému záběru témat, která pamětníci v rozhovorech zmiňují, využití nejen ve výuce dějepisu, ale také v dalších předmětech jako základy společenských věd, literatura, etika, občanská nauka a výchova nebo anglický jazyk. Jeden z rozhovorů je veden v angličtině, rovněž část doprovodných materiálů je v tomto případě anglicky. Tyto materiály jsou tak připraveny pro učitele, kteří chtějí propojit výuku anglického jazyka s tématem moderních dějin.

Pro pedagogy jsme připravili také Příručku pro učitele k online výukovému prostředí, která je k dispozici v tištěné formě nebo si ji můžete stáhnout v digitální podobě ZDE.

Využijte možností nového výukového nástroje jak při běžné výuce dějepisu a společenských věd ve škole, tak při distančním vyučování.

Kontakt:

Živá paměť, o.p.s.

Na Poříčí 12

110 00 Praha 1

E-mail: jarska(at)zivapamet.cz

Mob.: +420 601 328 118

TERMÍNY V ROCE 2021

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE (celodenní)

Celodenní semináře v rozsahu 7 vyučovacích hodin se konají v Praze a jednotlivých regionech ČR. Jsou akreditovány MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. MSMT-26156/2015-1-813) a jsou zakončeny vlastní prezentací účastníků, kteří obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Termíny v roce 2021: V tomto roce jsme vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády zatím žádné termíny nevypsali.

SEMINÁŘE (3 hodiny)

Semináře v rozsahu 3 hodin se konají v Praze a/nebo jednotlivých regionech ČR.

Termíny v roce 2021: V tomto roce jsme vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády zatím žádné termíny nevypsali.

WEBINÁŘE

Nabízíme různé typy webinářů v rozsahu 1 – 3 hodin. Pro konkrétní zájemce připravíme také celodenní webinář (7 vyučovacích hodin) akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (termín po dohodě se zájemci).

Technické vybavení: Počítač / notebook s připojením na internet a webovým prohlížečem (např. Chrome). Webináře probíhají v prostředí MS Teams, ke kterému se můžete připojit přes webové rozhraní nebo si aplikaci MS Teams stáhnete do počítače. Účastníkům zasíláme po vyplnění registrace link pro připojení k vybranému webináři.

Termíny:

8. ledna 2021, 09-12 hod.

Webinář přes MS Teams

Přihlašovací formulář najdete zde: https://forms.gle/4FX2goKZ1DiWhHk67

Informace k online výukové platformě jsou: zde

Link na webinář Vám zašleme e-mailem po odeslání přihlášky.

13. ledna 2021, 18-19 hod.

Webinář přes MS Teams

Přihlašovací formulář najdete zde: https://forms.gle/BRWzVdm3jdsV5usN8

Informace k online výukové platformě jsou: zde

Link na webinář Vám zašleme e-mailem po odeslání přihlášky.

 

SEMINÁŘE a WEBINÁŘE „NA KLÍČ“

Všechny formy seminářů a webinářů k tématu nucené práce a využití online výukové platformy Vám můžeme připravit podle individuálních potřeb. Dohodněte si termín podle Vašich časových možností přímo s lektorkou. Kontaktujte nás na e-mailu: jarska(at)zivapamet.cz nebo telefonicky na čísle 601328118.