Vyhlašujeme 2. ročník Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka!

Cílem soutěže je zvýšit povědomí vysokoškolských studentů a absolventů o romském holokaustu, zprostředkovat jim znalosti a osobní setkání s pamětníky a zapojit je do společenského diskurzu na toto téma. V rámci Soutěže uspořádáme pro účinkující setkání s pamětníky romského holokaustu 1. či 2. generace a návštěvy míst bezpráví.

Téma

Tématem Soutěže je umělecké hudební, taneční či výtvarné ztvárnění připomínky bezpráví spáchaného z rasových důvodů na obyvatelích českých a slovenských zemí romského původu během 2. světové války. Připomenuty mohou být např. romské oběti nacismu či místa bezpráví.

V Soutěži mohou být v kategorii výtvarné použity libovolné techniky a přístupy, velikost formátu výtvarného díla není omezena.

Výhry

V rámci Soutěže jsou vyhlášeny dvě kategorie:

  1. kategorie hudební (skladby a interpretační umění) a
  2. kategorie výtvarná.

Hlavní cenou je peněžitá odměna ve výši 10 000 Kč pro jednoho výherce v každé kategorii a 5 000 Kč pro jednoho výherce v každé kategorii, který se umístí na 2. místě.

Účastníci soutěže

Účastníci Soutěže jsou studenti a absolventi vysokých škol uměleckého směru v ČR. Účastníkem soutěže je každý jednotlivec, který se zapojí na VŠ do této Soutěže v rámci výuky či mimoškolní činnosti.

Termíny

Účastníci se mohou přihlásit do 27. 1. 2021lhůta pro odevzdání příspěvků do soutěže prodloužena do 8. 5. 2021 – u vybraného pedagoga, s kterým byla navázána užší spolupráce na dané škole (např. AVU, HAMU, JAMU), nebo přímo na adrese jakschova@zivapamet.cz.

Soutěžní příspěvky odevzdané do 12. 4. 2021 do Soutěže posoudí do 30. 4. 2021 odborná komise složená pokaždé ze dvou odborníků pro danou kategorii. Předsedkyní odborné komise je ředitelka Muzea romské kultury paní Jana Horváthová.

Podpořili nás

Děkujeme: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace za partnerství a EVZ Foundation (spolkové nadaci Připomínka, odpovědnost a budoucnost) za podporu soutěže.

Minulý ročník

Zavzpomínejme i na minulý ročník v článku Mladí umělci se zabývají připomínkou romského holokaustu.

Těšíme se na příspěvky studentů a absolventů uměleckých vysokých škol.