Pozvánka na online přednášku: Nacistická genocida Romů během druhé světové války

Živá paměť, o.p.s. ve spolupráci s Vědeckou knihovnou Univerzity J. E. Purkyně
Vás srdečně zvou na přednášku

Mgr. Michala Schustra
na téma:
Nacistická genocida Romů během druhé světové války

Budete mít možnost seznámit se s dějinami Romů v meziválečném Československu a především s jejich tragickým osudem za druhé světové války.

Přednáška se koná v rámci projektu: Putovní fotografické výstavy – Osudy Romů za druhé větové války.
Realizaci přednášky finančně podpořil Nadační fond obětem nacismu

Přednáška se koná ve čtvrtek 13. května 2021 od 14:00 hod.
v online platformě MS Teams

Přihlašovací link k přednášce bude zveřejněn cca 30-60 min. před začátkem