Dvoudílný česko-německý online seminář pro pedagogy k tématu nucené práce

„Dnes tomu nikdo nevěří, co jsme tak mladí zažili a vytrpěli…“

Zveme učitele dějepisu a pedagogické pracovníky z České republiky a Německa na dvoudílný online seminář k tématu nucené práce pro německé válečné hospodářství a k navázání nových partnerství pro společné česko-německé projekty. Akce bude simultánně tlumočena.

Těšíme se na Vás!

Termíny: Vždy ve středu 5. a 19. května 2021, 16:00 – 19:00 hod.

Registrace online do 30. dubna 2021 zde: https://forms.gle/AaETCGSC6GmhCnht5

Organizátoři: Nadace Brücke / Most, Drážďany; Živá paměť o.p.s., Praha; Památník nucené práce, Lipsko

Podrobnosti o semináři najdete na našich webových stránkách zde.

Tyto semináře finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.