Testovací stránka

Professional And Experienced Family Law Attorney

Dobrý den! Lačho ďives!

 Projekt v české společnosti významně připomíná opomíjené téma romského holokaustu a zlepšuje kvalitu života více než 200 romských přeživších a jejich blízkých. 

Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro nejpotřebnější skupinu romských
přeživších.
—Důstojná připomínka genocidy Romů během druhé světové války.

S čím vám můžeme pomoci

Poradna pro oběti nacismu má sídlo v Praze, ale slouží klientům z celé České republiky. Můžete se na ni obrátit s žádostí o pomoc při řešení problémů v oblastech sociálního zabezpečení, bytové problematiky či při jakémkoli jednání s úřady. 

Pracovníci poradny vám mohou poradit, jaké služby jsou seniorům nabízeny ve vašem regionu (pečovatelská služba, denní či týdenní stacionáře, domovy pro seniory a další specializované služby), dále kde si vyzvednout žádosti o příspěvky či dávky a kde přesně o jednotlivé sociální dávky žádat.

Přímá pomoc romským přeživším obětem nacismu

zlepšuje kvalitu života více než 200 romských přeživších a jejich blízkých Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro nejpotřebnější skupinu romských přeživších

Připomínka romského holokaustu

Důstojná připomínka genocidy Romů během druhé světové války.

Professional And Experienced Family Law Attorney

Soutěž Emílie Machálkové a Karla Holomka

věnovaná umělecké
připomínce romského holocaustu