Dočasně pozastavujeme provoz našich kontaktních center od 14. října

Bohužel již podruhé v tomto roce jsme v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 nuceni přistoupit k dočasnému pozastavení činnosti našich Kontaktních center pro oběti nacismu v Praze, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Olomouci a Ostravě, a to od 14. 10. do 3. 11. 2020, popř. i poté, bude-li prodloužen nouzový stav a s ním související omezení v oblasti volnočasových aktivit.

Aktuální vládní rozhodnutí sice nadále povoluje konat akce ve vnitřních prostorách s účastí do šesti osob, zároveň však vedení krizového štábu vydalo důrazné doporučení omezit po výše uvedené časové období sociální kontakty a cesty mimo domov na nezbytné případy, jakými jsou především cesty do práce, k lékaři, na úřad, nákup či zdravotní procházku. Jelikož je pro nás Vaše zdraví a bezpečí naprostou prioritou, rozhodli jsme jít cestou zvýšené prevence a naše centra po dobu trvání nouzového stavu uzavřít.

Vzniklá situace nás velice mrzí, věříme však, že se stávající nepříznivý epidemiologický vývoj podaří společným úsilím všech složek společnosti zvrátit a my Vás budeme moci opět přivítat v našich kontaktních centrech.

Než se tak stane, můžete i nadále využívat naše bezplatné služby poskytované na individuální bázi. Pokud ve své rodině či nejbližším okolí nemáte nikoho, kdo by Vám mohl být v těchto nelehkých časech oporou a zajišťovat pro Vás nákupy a další nezbytné služby, rádi Vám tuto pomoc zajistíme buď prostřednictvím našich terénních pracovníků (Praha, Ústí nad Labem, České Budějovice), nebo s pomocí organizací působících v místě Vašeho bydliště. Naši sociální pracovníci Vám rádi poradí s vyplněním a podáním žádostí o příspěvek na péči, mobilitu či bydlení.

Na poradenskou telefonní linku 774 643 545 (po–pá: 9-12 a 13-16 hod.) můžete volat i v případech, kdy nepotřebuje poradit v konkrétní záležitosti, ale chcete si jen s někým popovídat, překonat pocity strachu a osamělosti. Kontaktovat nás můžete nejen telefonicky, ale i emailem: sancova@zivapamet.cz či dopisem: Živá paměť, Poradna pro oběti nacismu, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. V nezbytných případech si s Vámi naši sociální pracovníci domluví osobní schůzku.

Jakmile to celková epidemiologická situace v ČR dovolí, obnovíme činnost našich Kontaktních center. O této skutečnosti Vás budeme včas informovat prostřednictvím dopisu, webových stránek a sociálních sítí.

S přáním pevného zdraví Vám i Vašim blízkým,

PhDr. Darina Sedláčková (zakladatelka a předsedkyně správní rady) a Mgr. Pavel Voves (ředitel)