Společné prohlášení předsedkyně Komise von der Leyenové, předsedy Rady Michela a předsedy Parlamentu Sassoliho k 75. výročí osvobození táborů Osvětim-Březinka

Jerusalem 23. ledna 2020

„Zapomenout na mrtvé by bylo jako zabít je podruhé.“ ― z románu „Noc“ Elieho Wiesela

Před pětasedmdesáti lety osvobodily spojenecké síly nacistický koncentrační tábor Osvětim. Skoncovaly tak s nejstrašlivějším zločinem v evropské historii, kterým byl plán na vyhlazení Židů v Evropě. Kvůli etnickému původu bylo zavražděno šest milionů židovských dětí, žen a mužů a další miliony nevinných lidí, mezi nimiž byly i statisíce Romů. Cena za vítězství nad nacismem byla nepředstavitelná a stěží bychom hledali symboličtější a silnější gesto, než jakým je připomenout si triumf nad nacisty v Izraeli.

Revizionismus a nedostatečné vzdělání ohrožují společné chápání ojedinělosti holocaustu, a proto je naší povinností postarat se o to, aby k němu již nikdy nedošlo. Účastí na dnešním setkání nejvyšších státních představitelů v Jeruzalémě jsme se připojili k hlasu těch, kteří jsou odhodláni zabránit extrémistům a populistům překračovat bez ostychu hranice a znovu zpochybňovat právo na důstojnost a rovnost všech lidských bytostí.

Holocaust byl pro Evropu tragédií, mezníkem v naší historii a jeho památka je pěvně zakotvena v principech Evropské unie. Připomínka holocaustu však není sama o sobě cílem. Jedná se o jeden ze základních pilířů hodnot, které Evropa prosazuje. Evropa, která klade zásadní důraz na lidskost a její ochranu pravidly právního státu, demokratickými principy a základními právy.

Stojíme totiž na rozcestí. Ubývá počet těch, kteří holocaust přežili, a budeme tak muset najít nové způsoby, jak si jej připomínat. Naslouchejme svědectví potomků přeživších. Ta nám připomínají, že musíme být ostražití před vzestupem antisemitismu, který ohrožuje naše draze vybojované hodnoty: pluralismus, rozmanitost a svobodu náboženského vyznání a projevu. Jde o hodnoty, které chrání menšiny – všechny menšiny a za všech okolností. Židovské komunity přispěly k utváření evropské identity a budou navždy její součástí. Všechny segmenty naší společnosti, nové i staré, se musí z holocaustu poučit.

Naší povinností je židovské komunity podpořit, neboť se v celé Evropě – naposledy v německém Halle – opět cítí ohroženy. Všechny členské státy EU se shodují na tom, že žádné formy rasismu, antisemitismu či nenávisti nemají v Evropě místo, a v boji s nimi učiníme vše, co bude v našich silách. Orgány státní moci i aktéři ze všech sektorů občanské společnosti se musí sjednotit a ujistit ostatní, že Evropa zůstává ostražitá vůči jakémukoli ohrožení demokratických hodnot bez ohledu na to, kde a kdy k nim dochází.

Historii měnit nelze. Ponaučení, která si z ní odnášíme, však pomáhají měnit nás.

Ursula von der Leyenová Charles Michel David Maria Sassoli
předsedkyně Evropské komise předseda Evropské rady předseda Evropského parlamentu

Prohlášení Evropská komise ke stažení zde.