Prohlášení předsedkyně von der Leyenové u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu

Dne 27. ledna si připomínáme 76. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau a uctíváme památku milionů židovských žen, mužů a dětí, jakož i všech ostatních obětí, mezi nimi i stovek tisíc Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během holocaustu.

Antisemitismus vedl k holocaustu, avšak osvobozením nacistických koncentračních táborů bohužel neskončil.

Jsem znepokojena narůstající nenávistí vůči Židům v Evropě i mimo ni. V době pandemie se daří konspiračním teoriím a dezinformacím, v nichž se často objevují antisemitská klišé. Pozorujeme znepokojující nárůst případů zkreslování a popírání holocaustu.

Nikdy nesmíme zapomenout.

Vzhledem k tomu, že památníky jsou kvůli pandemii uzavřeny a že ubývá osob, které holocaust přežily, budeme muset najít nové způsoby, jak si jej připomínat.

Jelikož se na sociálních médiích šíří konspirační teorie, musíme naši mladou generaci vzdělávat, a posilovat tak její odolnost vůči antisemitismu.

Vzhledem k šířícím se dezinformacím musí úřady, platformy sociálních médií a uživatelé spolupracovat, aby na internetu ani mimo něj nedocházelo ke zkreslování historických fakt.

Jak na faktech, tak na historii záleží. Jsme odhodláni tento zápas vyhrát.

Evropa prosperuje, pokud její židovská komunita a další menšiny mohou žít v míru a harmonii.

Proto v průběhu tohoto roku předložíme strategii pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života v Evropě.

Souvislosti

Komise předloží v roce 2021 strategii pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života s cílem podpořit země EU a občanskou společnost v boji proti antisemitismu. Památka obětí holocaustu bude i nadále základním pilířem našich snah o to, abychom nikdy neztratili historickou paměť.

Evropský legislativní rámec zajišťuje ochranu před násilím, diskriminací a projevy nepřátelství motivovanými antisemitismem a kriminalizuje popírání a zkreslování holocaustu v celé Evropě.

27. leden byl Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu vyhlášen v rezoluci k připomínce holocaustu (60/7) přijaté v roce 2005 Valným shromážděním OSN. Tento den odkazuje na 27. leden 1945, kdy spojenecké síly osvobodily koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau.

Rezoluce žádá všechny členské státy OSN, aby v zájmu prevence budoucích aktů genocidy uctívaly památku obětí holocaustu a podporovaly rozvoj vzdělávacích programů o jeho historii. Vyzývá k aktivnímu zachovávání míst spojených s holocaustem, která sloužila jako nacistické vyhlazovací a koncentrační tábory, tábory nucených prací a věznice.

Více informací: Činnosti EU v oblasti boje proti antisemitismu