Zveme Vás na výstavu Paměť tváře/Tváře paměti… v Hradci Králové

Unikátní výstava portrétních fotografií Paměť tváře / Tváře paměti….nejen nuceně nasazených představujeme ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 6. 9. 2021 od 17.00 v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové 3 – Galerie Dokola ve 4. NP.

Nedílnou součástí výstavy je beseda u kulatého stolu na téma: Aktuální životní situaci obětí nacismu v České republice, která proběhne ve čtvrtek 15. 9. 2021 od 17.00 hod. v Konferenčním sále knihovny v 5. NP.

Výstava vznikla za laskavé podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více se dozvíte na webových stránkách výstavy https://www.pamettvare.cz/.