Vzdělávací herní aplikace Train to Sachsenhasen

Živá paměť, o.p.s. ve spolupráci s pražským studiem Charles Games, s.r.o. vydávají novou mobilní hru Train to Sachsenhausen.

Hra přibližuje historické události spojené s uzavřením vysokých škol 17. listopadu 1939, perzekucí českých vysokoškolských studentů a jejich vězněním v koncentračním táboře Sachsenhausen.

Mobilní herní aplikace, umožňuje uživateli “prožít” několik dní v roli studenta jedné z pražských vysokých škol během demonstrace proti nacistickému režimu, pohřbu Jana Opletala, zatýkání na vysokoškolských kolejích, internaci v Ruzyni a transportu do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Uživatel získává informace jak o dobovém studentském životě, tak o dramatických historických událostech. Hra uživateli umožňuje projít příběhem různými způsoby, v závislosti na rozhodnutích, které musí během hraní – často pod tlakem – dělat. Roli v příběhu může hrát i prostá náhoda. Klíčovým dramatickým prvkem hry je noční razie na vysokoškolských kolejích, internace na Ruzyni a vlakový transport. Hra končí příjezdem do koncentračního tábora Sachsenhausen. Na hru přímo navazuje část tzv. virtuálního muzea, které obsahuje však pouze skutečné vzpomínky pamětníků – přímých svědků historických událostí a dobové dokumenty a fotografie.

Na hru přímo navazuje část tzv. virtuálního muzea, které obsahuje však pouze skutečné vzpomínky pamětníků – přímých svědků historických událostí a dobové dokumenty a fotografie.

Více informací naleznete v tiskové zprávě a webové stránce projektu Train to Sachsenhausen

Jsme přesvědčeni, že tato hra přiblíží události roku 1939 studentům způsobem, který je jim blízký, zažijí historickou realitu ve virtuálním světě a celý projekt tak přispěje k lepšímu pochopení skutečných událostí.