Poslední rozloučení s Ing. Karlem Růžičkou, předsedou Svazu nuceně nasazených

Obecně prospěšná společnost Živá paměť společně s pozůstalou rodinou s hlubokým zármutkem oznamují odchod Ing. Karla Růžičky, významné osobnosti spjaté s procesem odškodnění českých nuceně nasazených za druhé světové války.  Ing. Karel Růžička zesnul dne 13. září 2021 ve věku 97 let. Poslední rozloučení se koná v pátek 24. září 2021 od 11:00 hod. ve velké obřadní síni Krematoria Strašnice, Praha 10.

Podrobnosti k osobnosti Ing. Karla Růžičky a jeho zásluh na poli odškodnění českých nuceně nasazených za druhé světové války, jakož i vzpomínky hlavních protagonistů tohoto zásadního projektu směřujícího k nápravě křivd způsobených nacistickým režimem naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Tisková zpráva