Nadace ČEZ podpořila projekt: Zvyšování odborných kompetencí a úrovně poskytovaných služeb

Od Nadace ČEZ jsme v těchto dnech obdrželi grant, který nám umožní zvýšit odborné kompetence a profesionalizace sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, dobrovolníků a managementu organizace.

Z grantu budou uhrazeny odborné vzdělávacích programy a zřízení nové sociální služby: sociální rehabilitace, která rozšíří a profesionalizuje již nabízené sociální služby.

Za podporu děkujeme!