Obecně prospěšná společnost Živá paměť ve spolupráci Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo uspořádala 7. 6. 2018 Slavnostní koncert obětem nacismu, kterým byla zároveň připomenuta 15 letá existence Živé paměti.

Mezi hosty byly nejen přeživší, ale také osobnosti, které podporovaly vznik a činnost Živé paměti, i zástupci německých iniciativ zabývajících se odškodněním v České republice.
Bezprostředně před začátkem koncertu proběhla na německém velvyslanectví tisková konference, při níž bylo možné se dozvědět více o činnosti Živé paměti a o jejím výročí.

 
 
 
 
 
Slavnostní koncert obětem nacismu
 
Slavnostní koncert obětem nacismu
 
Slavnostní koncert obětem nacismu
 
Slavnostní koncert obětem nacismu
 
Slavnostní koncert obětem nacismu
 
Tisková konference