„Obecně prospěšná společnost Živá paměť Vás u příležitosti dnešního „Jom ha-šoa ve ha-gvura“, Dne holocaustu a hrdinství, zve do Klubu pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc, kde od 14 do 16 hod. proběhne tematicky zaměřená literární kavárna. Výběr z knižních titulů věnovaných tématu holocaustu pro Vás vybrala dlouholetá členka Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Olomouc, paní doc. Alžběta Peutelschmiedová.

V průběhu setkání si budeme číst z knih:

  • Viktor Klemperer: Deníky 1942 -1945  Chci vydat svědectví/II
  • Jerzy Kosinski:  Nabarvené ptáče
  • Leon Uris: Exodus
  • Friedrich Torberg:  Teta Joleschová aneb Zánik západní civilizace v židovských anekdotách

Pro Vás, kteří se nebudete moci zúčastnit literární kavárny osobně, ale téma Vás zaujalo, zveřejníme po skončení akce výňatky z výše uvedených knih na našich webových stránkách v písemné podobě.“