LAČHO ĎIVES! PŘÍMÁ POMOC ROMSKÝM PŘEŽIVŠÍM obětem NACISMU A PŘIPOMÍNKA ROMSKÉ genocidy během 2. světové války

V minulém roce Živá paměť uspěla v mezinárodním grantovém řízení zaměřeném na přímou pomoc romským přeživším nacismu a připomínku romského holokaustu s názvem Latscho Diwes  (romsky „dobrý den“) německé nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Projekt "Lačho ďives! Přímá pomoc přeživším romským přeživším nacismu 
a připomínka romského holokaustu studenty vysokých škol uměleckého směru v České republice" oficiálně začal 15. 1. 2018 a bude trvat 22 měsíců.  Na základě mnohaletých zkušeností s přímou pomocí obětem nacismu podpoří Živá paměť přibližně 200 romských přeživších nacismu mající trvalý pobyt v České republice. Bližší informace budou zveřejněny v únoru.