Dne 2. listopadu 2016 jsme uspořádali ve spolupráci s Velvyslanectvím spolkové republiky Německo v Praze Slavnostní koncert obětem nacismu, kterého se zúčastnili vedle řady stávajících partnerů naší společnosti i návštěvníci Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog.

Pozvánka na slavnostní koncert pro oběti nacismu

Program slavnostního koncertu pro oběti nacismu

Úvodní slovo PhDr. Dariny Sedláčkové, přesedkyně správní rady

Zdravice Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Tschechischen Republik

Tisková zpráva