Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované vzdělávací semináře k tématu nucené práce za 2. světové války a využití online výukové platformy "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků" ve výuce.

Seminář Praha - 8. září 2016
Přihlašovací formulář najdete ZDE: https://goo.gl/forms/FXrVOgf3i90PW1vs1

Program semináře ke stažení ZDE

Seminář Ústí nad Labem
Termín: čtvrtek 29. září 2016
Čas: 9:30 - 16:30 h
Místo konání: FF UJEP, Pasteurova ulice 13, Ústí nad Labem
Přihlašovací formulář najdete ZDE: https://goo.gl/forms/i5avmtyJkH5KnzPo2

Program semináře ke stažení ZDE

Seminář Brno
Termín: středa 5. října 2016
Čas: 10:00 - 17:00 h
Místo konání: Vzdělávací centrum Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno
Přihlašovací formulář najdete ZDE: https://goo.gl/forms/2owKEPnPmwM2AWph1

Program semnináře ke stažení ZDE

Organizátor: Živá paměť, o. p. s.
Lektoři: PhDr.Petr Koura, Ph.D., Šárka Jarská, Ph.D.
Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování semináře - seminář je akreditován MŠMT (č.j. MŠMT-26156/2015-1-813).

Informace o online výukové platformě ZDE