Živá paměť, o.p.s. vydala výroční zprávu za rok 2015, kterou lze prohlédnout zde: http://zivapamet.cz/assets/files/VZ/Vyrocni_zprava_2015.pdf