Vznik projektu

Živá paměť v součinnosti s německou nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ) rozpracovala v druhé polovině roku 2013 ideu vytvoření Konsorcia nevládních organizací (Konsorcium) coby nové formy spolupráce mezi nevládními organizacemi činnými v oblasti péče o seniory v České republice, se zvláštním zaměřením na potřeby osob pronásledovaných nacistickým režimem.

Ke spolupráci byla přizvána Charita Česká republika, která je největším nestátním poskytovatelem sociální péče a zdravotnických služeb v ČR, a občanské sdružení Barevný děti působící v Českých Budějovicích.

V lednu 2014 uspořádaly Stiftung EVZ a Živá paměť odborný seminář, na němž byly představeny hlavní projektové cíle, principy spolupráce a dělby práce mezi jednotlivými členy Konsorcia. Semináře se zúčastnili vedle pracovníků Stiftung EVZ, Živé paměti a Barevných dětí i zástupci jednotlivých diecézních a oblastních charit, jež se rozhodly zapojit do projektu, a externí experti.

Na základě podnětů od účastníků semináře včetně externích expertů zpracovala Živá paměť závěrečnou podobu

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou senioři žijící v České republice, zejména oběti nacionálního socialismu, se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří mají omezenou schopnost pohybu a / nebo jiný druh zdravotního omezení, a dále manželé/manželky, vdovy a vdovci po těchto osobách.

Členové Konsorcia a oblast jejich působnosti

Zatímco Živá paměť a Barevný děti poskytují poradenské, asistenční a aktivizační služby seniorům, zejména obětem nacismu, v jejich domácím prostředí, Charita poskytuje služby ve vlastních Domovech pro seniory.

Živá paměť, o. p. s.

Věcná působnost

 • řídící agentura Konsorcia (koordinace, administrativní a finanční řízení projektu, práce s veřejností, odborná supervize)
 • poskytovatel sociálních služeb

Regionální působnost

 • řídící agentura: celá ČR
 • sociální služby: Praha a Hradec Králové, Olomouc a Prostějov, Ostrava a Havířov, Ústí nad Labem. Od 1. listopadu 2014 rovněž České Budějovice a Tábor.

 Barevný děti, o. s.

Věcná působnost

 • poskytovatel sociálních služeb

 Regionální působnost 

 • České Budějovice a okolí

 

Živá paměť a Barevný děti poskytují

 • osobní asistence a doprovod klientů k lékaři, do nemocnice, rehabilitačního centra, návštěvy nemocných klientů v nemocnici, donáška potřebných věcí a organizace naléhavých záležitostí
 • pomoc s nákupy, úklidem domácnosti, nákupy, pomoc s osobní hygienou
 • doprovod klientů na poštu, do banky, na úřady, lokální kulturní akce, společné procházky
 • vzdělávací aktivity, např. výuka práce na PC, hledání informací na internet a používání e-mailu
 • terapeutické aktivity, např. společné vaření a pečení, zahradničení, čtení, zpívání, hraní stolních her, ergo - terapie (různé druhy ručních prací dle individuálních přání a potřeb klientů)

 Charita

Věcná působnost

 • poskytovatel sociálních služeb

Regionální působnost

-  devět domovů pro seniory na území olomoucké arcidiecéze a pěti diecézí

 • Diecéze Plzeň: Dům pro seniory svaté Alžběty, Plzeň
 • Diecéze Litoměřice: Dům pro seniory svatého Vavřince, Chrastava (Liberec)
 • Diecéze Litoměřice: Dům pro seniory svaté Ludmily, Ústí nad Labem - Chabařovice
 • Diecéze České Budějovice: Dům svatého Františka – Dům chráněného bydlení, Veselí nad Lužnicí
 • Diecéze Brno: Dům pokojného stáří Kamenná, Brno
 • Arcidiecéze Olomouc: Dům pokojného stáří Boršice, Uherské Hradiště
 • Diecéze ostravsko-opavská: Dům svatého Františka Dům pokojného stáří, Javorník
 • Diecéze ostravsko-opavská: Svatý František - Charitní Domov pokojného stáří, Bohumín
 • Diecéze ostravsko-opavská: Charitní dům svaté Alžběty, Ostrava

Charitní domovy poskytují v závislosti na místních podmínkách tyto služby

 • různé druhy terapií, např. ergoterapie, psychoterapie, aromaterapie, arteterapie, (muzikoterapie, kreslení / malování, terapeutické vaření a pečení, atd.)
 • duševní a kognitivní rehabilitace, např. výcvik prostorové orientace a představivosti, trénink paměti, trénink jemné motoriky a smyslového vnímání
 • společné trávení volného času, společenské a kulturní akce, hraní stolních her, společné oslavy svátků a narozenin klientů, oslavy významných dnů, jako jsou veřejné a náboženské svátky
 • fyzická cvičení, nácvik chůze a stability, hraní venkovních her, jako jsou bowling, pétanque, šachy, atd.