Obecně prospěšná společnost Živá paměť uspořádala dne 4. května 2015 
u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války  
SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO OBĚTI NACISMU

Koncert se uskutečnil ve Smetanově síni Obecního domu v Praze a byl nahrán Českým rozhlasem.  Záznam koncertu byl odvysílán na hudební stanici Vltava na Den vítězství, tj. 8. května t. r.

Záštitu nad koncertem převzali Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí ČR, J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Republiky Rakousko, J. E. Eduard Hoeks, velvyslanec Nizozemského království, J. E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael, J. E. Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francouzské republiky, J. E. Peter Weiss, velvyslanec Slovenské republiky, J. E. Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo, jakož i velvyslanectví Polské republiky, Argentinské republiky a Spojených států amerických.

V průběhu slavnostního večera zazněla hudba Johanna Sebastiana Bacha v podání slavného německého violoncellisty Albana Gerharda a symfonické skladby Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna a Antonína Dvořáka v podání Akademického orchestru Českého vysokého učení technického pod vedením dirigenta Jana Šrámka. Všichni interpreti vystoupili bez nároku na honorář, aby tak vzdali úctu obětem nacismu, jimž především byl koncert určen.

Kromě hudby zaznělo i mluvené slovo.  Slavnostní koncert zahájila spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady Živé paměti a bývalá vedoucí Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti Darina Sedláčková. Poté se slova ujal Jiří Šitler, zmocněnec pro záležitosti holocaustu a antisemitismu; zástupkyně obětí nacismu, přeživší holocaustu a sestra zesnulého spisovatele Arnošta Lustiga, paní Hana Hnátová, koordinátorka koncertu Viola Jakschová a violoncellový virtuos Alban Gerhardt.

Koncert se setkal s velkým zájmem na straně přeživších obětí nacismu, jejich rodinných příslušníků a přátel, velvyslanců a dalších diplomatických pracovníků zastupitelských úřadů zahraničních zemí, jež koncertu poskytly záštity, představitelů odborných institucí a společenských organizací, které usilují o zachování společného vzpomínkového odkazu přeživších a zlepšení kvality jejich života, zejména Národní archiv, Památník Terezín, Terezínská iniciativa, Židovské muzeum Praha, Česko-německý fond budoucnosti, Federace židovských obcí v ČR, Sion, Nadační fond obětem holocaustu, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jerusalem, Společnost Franze Kafky, Pražský literární dům autorů německého jazyka, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Evropský institut odkazu šoa, Český svaz bojovníků za svobodu, Hidden Child a mnohé další.

Slavnostního koncertu se v hojném počtu zúčastnili rovněž pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, stejně jako zástupci akademické obce, komerčního sektoru, médií a široké veřejnosti.

Zaplněná Smetanova síň se tak stala na téměř dvě hodiny místem, kde téměř tisíc přítomných posluchačů a hudebníků vzdali společně čest všem, kteří v období druhé světové války zahynuli v nacistických koncentračních táborech, věznicích a káznicích gestapa, v ghettech či táborech nucených pracích, stejně jako těm, kteří položili své životy za svobodu naší vlasti, ať již coby účastníci domácího i zahraničního odboje či příslušníci zahraničních osvobozeneckých armád.

Posluchači svojí osobní účastí na slavnostním koncertě zároveň vyjádřili zájem o současnou životní situaci a potřeby přeživších obětí nacismu, jež byly v sále přítomny v počtu více než dvou set osob z celé České republiky. 

Uspořádání této významné společensko-kulturní akce by nebylo možné bez finanční podpory německé nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost a Česko-německého fondu budoucnosti.

Slova díků patří i dašlím našim partnerům, kteří se v různé míře a různým způsobem podíleli na uspořádání koncertu, zejména Nadaci ČEZ, Nadaci Brucke / Most-Stiftung, umělecké agentuře LHMS, umělecké agentuře AAI, Hotelu Paříž, Obecnímu dům a Českému rozhlasu.

Děkujeme rovněž našim německým dobrovolníkům a všem, kteří nám bezplatně pomáhali s přípravou i vlastním zajištěním koncertu.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100504/obsah/398217-koncert-k-oslavam-konce-2-svetove-valky

Slavnostní koncert pro oběti nacismu 4.5. 2015

Slavnostní koncert pro oběti nacismu 4.5. 2015

Slavnostní koncert pro oběti nacismu 4.5. 2015

Slavnostní koncert pro oběti nacismu 4.5. 2015

 Slavnostní koncert pro oběti nacismu 4.5. 2015 - Jiří Šitler

Slavnostní koncert pro oběti nacismu 4.5. 2015 - violoncellový virtuos Alban Gerhardt

Slavnostní koncert pro oběti nacismu 4.5. 2015 - Darina Sedláčková. Jiří Šitler a J. E. Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

 Slavnostní koncert pro oběti nacismu 4.5. 2015 paní Hana Hnátová s německými dobrovolníky