Vzdělávací seminář je zaměřen na společné soužití většinové společnosti s Romy
a dodržování lidských práv na území ČR.

1.     blok semináře

 Zabývá se úvodem do historie Romů a politicko-historickými souvislostmi života Romů 

na území České republiky. Důraz je kladen na 20. století a zejména pak na 1. pol. 20. století, kdy vrcholilo pronásledování Romů během nacistické okupace.

  • Romský holocaust, pronásledování dlouhodobě usazené skupiny obyvatel státním aparátem
  • Právní prostředí a poválečné pokusy o integraci Romů

Forma: přednáška lektora s powerpointovou prezentací.

2.     blok semináře

V druhé části semináře vystoupí odborník na romskou problematiku, příslušník romské menšiny, který účastníky semináře seznámí se zvyky Romů a jejich specifickým sebeurčením ve společnosti. Zároveň poskytne návody k pochopení jejich chování na příkladu pozitivních a negativních řešení krizových situací.

Bude také přiblížena každodennost romské menšiny v České republice (problémy s hledáním práce, s rodinou, s konflikty, které vyplývají ze spolužití s komunitou – jak uvnitř, tak i mimo ni). Budou představeny příklady řešení konfliktů z praxe.

  • Specifické chování Romů
  • Odlišné skupiny Romů
  • Současné negativní jevy a kriminalita

 

Forma: workshop vedený odborníkem na romskou problematiku

Seminář je v souladu s jednou z priorit Strategie pro práci policie České republiky
ve vztahu k menšinám (pro období let 2008 - 2012)[1]
   schváleného vládním usnesením
ze dne 9. dubna 2008 č. 384 zajistit systematické vzdělávání a přípravu policistů pro policejní práci ve vztahu menšinám, které by navazovalo na vzdělávání policistů v Základní odborné přípravě. Podobně se pak vyjadřuje i vládní dokument Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011-2015[2] který zmiňuje nedostatečné vzdělávání policistů o specifikách sociálního vyloučení romské komunity pro řadové uniformované policisty.