Slavnostní koncert pro oběti nacismu a výroční setkání přeživších

Obecně prospěšná společnost Živá paměť uspořádala dne 22. května 2013 ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO OBĚTI NACISMU. Koncert se uskutečnil v reprezentativních prostorách sálu Bohuslava Martinů v budově HAMU a navázal na tradici předchozích tří výročních koncertů. Je jednou z větších společenských akcí pro přeživší nacismu v ČR, které jsou organizovány v rámci projektu Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Koncert byl rovněž formou mezigeneračního dialogu sui generis, neboť byl dárkem studentů HAMU přeživším k 68. výročí od konce 2. světové války, způsobem vyjádření jejich hluboké úcty a respektu přeživším skrze hudební zážitek, připravený speciálně pro tuto příležitost.

Úvodní pozdravy jménem přeživších obětí nacismu pronesly paní Marta Kottová, předsedkyně Českého osvětimského výboru a nositelka státního vyznamenání ČR, a paní Emílie Machálková, přeživší romského holocaustu, nositelka Ceny Václava Bendy. Smyslem koncertu je především důstojná připomínka osudu českých obětí nacistické perzekuce a poukázání na jejich aktuální životní situaci. Mezi pozvanými hosty byly opět - vedle posledních žijících svědků nacistického bezpráví – představitelé významných organizací a institucí, jež usilují o zachování společného vzpomínkového odkazu přeživších a zlepšení kvality jejich života.

V společném kruhu přeživších nacismu jsme před koncertem oslavili rovněž pět let existence projektu Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog v České republice.