Živá paměť, o.p.s. 11. ledna 2011 od 16,30h. uspořádala slavnostní novoroční koncert pro oběti nacismu v prostorách Anežského kláštera, v kostele sv. Františka – U Milosrdných 17, Praha 1.

Smyslem koncertu bylo důstojné přivítání nového roku 2011 ve společnosti českých obětí nacistické perzekuce, členů diplomatických sborů zastoupených v ČR ( Spolková republika Německo, Izrael) a zástupců organizací, které usilují o zachování společného odkazu přeživších a zlepšení kvality jejich života.

Během koncertu zazněly operní árie a skladby pro sólový klavír, hoboj a anglický roh  F. Schuberta a A. Dvořáka aj. v podání zasloužilého člena Národního divadla v Praze, tenoristy Lubomíra Havláka, Lydie Havlákové – soprán, Jana Flégla – tenor, Jana Adamuse – hoboj a anglický roh a Květy Novotné – klavír.

Před zahájením koncertu promluvila paní Jarmila Pláteníková, která byla během 2. světové války nuceně nasazena na práce do Německa. V závěru koncertu pozdravil hosty koncertu pan Prof. Ing. Felix Kolmer, Dr.Sc., viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru.

Novoroční koncert pro oběti nacismu - hudební vystoupení

 

Novoroční kocert pro oběti nacismu - návštěvníci koncertu

 

Novoroční koncert pro oběti nacismu - návětěvníci koncertu