První kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog (dále kontaktní centrum či centrum) zahájilo svoji činnost na jaře roku 2008 v sídle společnosti v Praze s cílem vytvořit prostor pro pravidelné setkávání přeživších obětí nacismu z hlavního města Prahy a pro příležitostné setkávání dosud žijících obětí nacismu a jejich blízkých z celé České republiky. 
Na základě kladných ohlasů a poptávky od mimopražských přeživších se v roce 2009 naše společnost rozhodla zřídit obdobná centra ve vybraných regionech ČR, konkrétně v Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a Ústí nad Labem, tj. v regionech, kde již dlouhodobě působila prostřednictvím jiných projektů, zejména projektu Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu. Dobrovolníci tak vedle své hlavní pracovní náplně získali příležitost zapojit se i do činnosti center.
Projekt kontaktních center byl i v roce 2012, stejně jako v předchozích letech, finančně podpořen z prostředků německé spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu a občanského sdružení Renovabis.

Hlavním projektovým partnerem je Nadace Brücke/Most Stiftung.

Cíle kontaktních center

  • Vytvořit prostor, který by sloužil přeživším obětem nacismu k navazování kontaktů nejen s jejich vrstevníky, ale i příslušníky mladších generací, jimž nejsou lhostejné těžké osudy lidí postižených nacistickým bezprávím.
  • Nabídkou služeb a aktivit pomáhat přeživším obětem nacismu, které mají vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu omezené možnosti kontaktu se společenským prostředím.
  • Přispívat k předávání historických zkušeností pamětníků 2. světové války, k docenění jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů.
  • V širším kontextu přispívat ke zvýšení společenského uznání starších osob, zejména těch, které se v období vlády nacistického režimu staly cílem národnostního, politického či rasového pronásledování a v této souvislosti utrpěly potlačení svých lidských práv a svobod.

Cílová skupina

Aktivity nabízené v rámci Kontaktních center jsou určeny především pro přeživší oběti nacismu a jejich blízké, rovněž pro zájemce z řad veřejnosti a pro studenty a jejich pedagogy, kteří mají možnost se na setkáních a besedách s přeživšími seznámit prostřednictvím jejich životních příběhů s podstatou i extrémními projevy totalitních systémů, zejména nacionálního socialismu.