Od léta 2005 do podzimu 2006 probíhal celosvětový vědecko-dokumentační projekt, v jehož rámci byly metodou orální historie natáčeny rozhovory s pamětníky období nacismu. Jednalo se o bývalé vězně nacistických koncentračních táborů, totálně nasazené či jiné oběti nacistického bezpráví. Projekt byl volně inspirován dokumentační činností Shoah Foundation a jeho výsledkem je unikátní sbírka 550 rozhovorů s pamětníky z celého světa, z nichž 440 bude zaznamenáno na zvukový nosič a 110 audiovizuálně.

Nositelem projektu v České republice se na základě rozhodnutí mezinárodní poroty stala Živá paměť, o.p.s. Naše společnost tak ve spolupráci s Filmovou fakultou AMU zdokumentovala celkem 47 příběhů pamětníků období nacismu v České republice a na Slovensku; 35 rozhovorů bylo nahráno na zvukový nosič a 12 rozhovorů zpracováno audiovizuálně. Veškerá interview byla též přepsána do textové podoby a videorozhovory budou navíc přeloženy do německého jazyka.


Celý projekt byl financován německým fondem „Erinnerung und Zukunft" a koordinován německým Institutem pro dějiny a biografii Univerzity v Hagenu.

Kontaktní osoby: Tomáš Jelínek, Viola Jakschová, Tereza Hamplová