Od února 2005 spolupracujeme s Literárními novinami, kde u příležitosti 60. výročí od konce druhé světové války vycházel každých 14 dní příběh - osobní vzpomínky pamětníka. Prostřednictvím poutavého vyprávění chceme přibližovat osudy a životní zkušenosti těch, kteří byli za druhé světové války nuceně nasazeni na práci, vězněni či jinak pronásledováni z rasových nebo politických důvodů.

Lit.N č. 7: „Že jsem předtím cvičila, se mi nesmírně vyplatilo" Vyprávění Doc. RNDr. Adolfiny Sovové, CSc., která během války prošla pro své politickému přesvědčení a židovský původ několika věznicemi a koncentračními tábory.

V Lit.N. č. 9: „Poprvé na apelu s ostatními" Zkrácená verze povídek „Maminka" a „Margot", k jejichž napsání inspirovala paní Sovovou vlastní internace v koncentračním táboře Březinka a Světlá na Bruntálsku.

Lit.N. č. 11: „Jiří Poláček, plukovník v záloze" Osudy pana Jiřího Poláčka, který po útěku z protektorátu vstoupil do československých zahraničních jednotek, v jejichž rámci bojoval v Sýrii, u Tobruku a zúčastnil se letecké bitvy o Atlantik.

Lit. N. č. 13 - pod titulem „Totální nasazení mezi bombami" vyšly vzpomínky pana Vladimíra Kroužka, který byl nuceně nasazen u polovojenské organizace Todt v městech Baumholder, Saarbrücken, Saarlautern, Mannheim.

Lit. N. č.19 - pod názvem „Pracovní doklady přineste s sebou" vyšly vzpomínky pana Bohumila Dočekala, který byl nuceně nasazen v Rakousku - ve Vídni, jako zedník.

Lit. N. č. 22 - „Hasič v plášti po zastřeleném Francouzovi" je další příběh nuceně nasazeného Čecha, pana René šírka, který byl jako 18 letý chlapec nasazen k polovojenské uniformované organizaci Luftschutz. V severoněmeckých městech Hamburk a Kiel pak vykonával asanační a hasičské práce po náletech.

Lit. N. č. 26 - pod názvem „Pracovně - výchovné tábory" vyšly vzpomínky několika Čechů, kteří byli během nuceného nasazení také vězněni v pracovně - výchovných táborech, jak na území protektorátu, tak i v Německu.

Lit. N. č. 37 - vyšly vzpomínky pana Emanuela Máchala na věznění v koncentračním táboře Flossenbürg pod názvem „Vzpomínky na jedno jaro".

Vzpomínky najdete na stránkách http://www.literarky.cz

Kontaktní osoby : Tereza Hamplová