S Památníkem KT Flossenbürg (http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/) jsme začali spolupracovat díky projektu „Pobočné tábory KT Flossenbürg v Čechách", který probíhal v listopadu 2004.

V červenci 2005 jsme na základě dohody o spolupráci zahájili sběr tematických písemných dokumentů, fotografií a autentických vzpomínek bývalých českých vězňů tohoto koncentračního tábora a jeho poboček.
Od listopadu 2005 do prosince 2006 jsme v této činnosti mohli v intenzivnější míře pokračovat díky projektu „Rozhovory s bývalými českými vězni KT Flossenbürg", který v programu Interreg IIIA finančně podpořilo sdružení Euregio Egrensis. V rámci tohoto projektu se nám podařilo natočit 15 životopisných videorozhovorů a 1 audiorozhovor v celkové délce 35 hodin. Všechny rozhovory byly přepsány, doplněny odborným komentářem a přeloženy do němčiny. Dále jsme získali několik desítek písemných vzpomínek a dobových dokladů.
Od konce roku 2006 se podílíme na přípravných pracích souvisejících se vznikem první velké stálé expozice Památníku „KT Flossenbürg 1938-1945", která bude slavnostně zpřístupněna 22. července 2007. V rámci této výstavy bude také veřejnosti poprvé představen výběr z dosud shromážděných svědectví a dokumentů.

Česko-německé zajímavosti:

  • z více než 90 pobočných táborů KT Flossenbürg se jich více než 20 nacházelo na území dnešní ČR
  • největším pobočným táborem KT Flossenbürg byl tábor v Litoměřicích
  • Češi byli prvními neněmeckými vězni, kteří byli systematicky deportováni do KT Flossenbürg; v lednu 1940 sem bylo dopraveno několik vysokoškolských studentů, kteří byli po 17. 11.1939 vězněni v KT Sachsenhausen; o několik měsíců později je v rámci tzv. Smudkovy aféry následovala téměř 150členná skupina rukojmích z Domažlicka a okolí
  • celkem bylo v KT Flossenbürg a jeho pobočkách vězněno kolem 4 000 Čechů, z toho 500 žen

Kontaktní osoba : Jana Havlíková